Návod na komplexní očistu fyzického a energetických těl

Je potřeba si uvědomit, že člověk funguje na několika úrovních. Fyzické, energetické, emociální, psychické, duchovní apod. Zejména fyzické, psychické a energetická těla musíme vnímat a posuzovat neoddělitelně. I když bude člověk po fyzické stránce naprosto v pořádku a bude zanesený na energetické úrovni (zloby, křivdy, karmické zátěže, kletby, stresy, neodpuštění !!! a různé jiné negativní nezpracované emoce) nastává nemoc. Na druhou stranu může být naprosto v pořádku na energetické úrovni, ale má nadměrně znečištěné fyzické tělo, nastává také nemoc. Nejhorší je kombinace obou znečištění. Proto je potřeba zejména při chronických a závažných nemocech brát tyto souvislosti v potaz. Někteří lidé proto mohou čistit fyzické tělo jak chtějí a přesto se jim nemoci pořád vrací.

"Neznám téměř žádného člověka, který pravidelně sportuje, zdravě se stravuje a chodí např. pravidelně do sauny a páry, aby byl nemocný. A to i přes to, že nemedituje a spirituálně se nevzdělává.                                                                                               Znám ale celou řadu lidí, kteří pravidelně meditují, modlí se pravidelně, spirituálně se vzdělávají, komunikují s druhým břehem a při tom všem jsou často nemocní, nefungují jim vztahy apod. Nestarají se totiž s dostatečnou péčí o svoje fyzické tělo, ve kterém sídlí jejich duše. To se pak negativně odráží v jejich energetických tělech a odtud se to jako bumerang vrací do fyzického těla jako nemoc"

 

Využití vlastní léčivé inteligence a samo uzdravovacích schopností                                                                                 

Nesmíme také zapomenout, že naše tělo disponuje svojí vlastní léčivou inteligencí. Ta dokáže za pomoci léčivé energie a aktivací imunitních systémů vyléčit téměř každou nemoc. Pokud tohoto, za pomoci jednoduchých technik, dokážeme využít, k uzdravení může dojít téměř okamžitě. To ale samozřejmě nevylučuje očistu fyzického a energetického těla. Doporučuji zakoupit knihu od Inny Segal s názvem Co vám říká vaše tělo (psychické a energetické příčiny chorob a jejich léčba) Nahlédnout do jejího obsahu můžete v této PDF knize ve slovenštině ZDE .

Znečištění fyzického těla a očista organismu

Níže je soustředěno několik článků, metod a postupů, u kterých je prokazatelné, že se lidé sami vyléčili i z těch nejtěžších nemocí. O těchto metodách existuje mnoho materiálů, knih dokumentů a jedná se skutečně o tisíce úspěšně vyléčených lidí. Ať už se jedná o olejovo-bílkovinovou stravu, kterou J. Budwig vyléčila tisíce pacientů, nebo tinkturu z ořešáku mléčné zralosti v lékárenském petroleji, kdy M.P. Todika rovněž tisíce nemocných téměř ze všech nemocí, včetně těch onkologických. Mnoho lidí se vyléčilo pomocí Gersonovy metody  nebo držením půstů. I vitamín B17 už pomohl mnoha lidem, ač jeho prodej v zemích EU není povolen a musí se sem tudíž různě pašovat. Nesmíme se ale soustředit jen na likvidování nádoru. Konkrétně rakovina je nemoc organismu a nádor je jen projev této nemoci. Stejně jako lupénku nevyléčíme tím, že budeme likvidovat poškozenou kůži, ale musíme odstranit příčinu samotné lupénky. Musíme u rakoviny řešit tuto nemoc a ne nádor. A tato nemoc, stejně jako velká většina chronických a závažných onemocnění, by se také dala pojmenovat nadměrné fyzické nebo energetické znečištění organismu (případně souběžné fyzické a energetické znečištění).

"Za většinou nemocí, která vznikla během našeho života stojí mikroorganismy, parazité a plísně. Nejagresivnější je plíseň Canadida. Candida nenápadně a neviditelně proniká a plíží se naším tělem. Jako v chlebu nebo v džemu nejsou rozvětvená vlákna vůbec vidět a projeví se viditelně a agresivně až na povrchu a u povrchu. Nestačí pak logicky odstranit nebo zlikvidovat jen viditelnou část plísně u povrchu. Tak jak to dělají lékaři s nádorem. Jakmile je nějaký orgán energeticky oslaben, plíseň nebo parazité toho hned využijí k útoku.  Samozřejmě i životní styl, krmení patogenů cukry a bílou moukou, průmyslově zpracovanou stravou, geopatogení stres atd. mají velký vliv na přemnožení se patogenů v našem těle. Stresy, nezpracované emoce, strachy a různé jiné negativní energie, které se nám ukládají v energetických tělech oslabují orgány na energetické úrovni, imunitní systém nefunguje jak má a je také oslaben a patogen kolonizuje nejoslabenější část našeho těl, případně svoje území pak rozšiřuje a tím se rozšiřuje i "nemoc v těle". V kombinaci všech těchto faktorů vzniká vážná nemoc" 

V případě energetických těl téměř bez výjimky je rakovina psychosomatické onemocnění. Je tedy potřeba léčit a čistit zejména energetická těla a duši. Nelze se tedy soustředit jen na zabíjení rakovinových buněk a nádoru, ale ani samotné příčiny - plísně (i když to je už samo o sobě posun vpřed) Sami víme, kam tyto "léčby" vedou a jak jsou neúčinné. Ale je potřeba řešit příčinu, proč nemoc vznikla. A ta je téměř vždy v našich energetických tělech a energeticky oslabených orgánech.  Takto diagnostikují a léčí většina léčitelů, přes naše energetická těla - léčivou energií (kde se bere tato léčivá energie je na delší povídání :-)) . Vidí totiž naše energetická těla, jejich poškození, černé fleky od negativní energie, různé díry v našich energetických tělech, energetické parazity apod. Následně přes léčitele, jako přes médium, probíhá prostřednictvím léčivých energií, terapie a očista našich jemně hmotných energetických těl. Takto vlastně funguje třeba i křišťálová postel nebo přístroj somavedic, které jsou vlastně také takové média, přes které léčí léčivé energie. Pak, ve velké většině případů, dojde k trvalému uzdravení. Pokud se však člověk nevrátí ke stejnému způsobu života (stresy, závisti, zloba, neodpuštění, špatný životní styl, stravaapod.). Jinak pravděpodobně znovu onemocní. Viděl jsem takto již mnoho uzdravených, proto mohu potvrdit funkčnost energetických léčeb našich jemně hmotných energetických těl. Křišťálovou postel sestrojenou brazilským léčitelem Božským Johnem provozuji zde v Čechách v Hradci Králové, byl jsem se za tímto léčitelem v Brazílii osobně podívat. Tam jsem všechna ta uzdravení viděl na vlastní oči. Přístroj Somavedic mám také odzkoušený a sám jich několik provozuji a vlastním. Slovenská léčitelka Lenka je moje velmi dobrá kamarádka, takže úspěšnost jejich energetických léčeb vidím na vlastní oči. Ze srdce bych si přál, aby si lidé uvědomili, že naprostá většina nemocí fyzického těla má příčinu v našich nezpracovaných emocích, potažmo v "nemocných" energetických tělech. Aby tedy řešili příčinu nemocí a neubližovali ještě více fyzickému tělu užíváním jedovatých látek, které stejně jen tlumí projevy nemoci a ještě tím více zhoršovali své zdraví. 

                          emoce-700x700 

, "V případě fyzického těla !!! (duševního, emocionálního a ostatních energetických těl je samostatná kapitola) je rakovina stav, do kterého se nevědomí lidé přivedli sami.  Je to stav, kdy člověk překročí únosnou hranici znečištění svého fyzického těla. Zanášení zanášení fyzického těla probíhalo rychleji, než jeho samočistící mechanismy mohly zvládnout. Lidské tělo se umí samo očišťovat. Pokud je ale znečištění větší a rychlejší, než se  stačíme čistit, postupně se nadměrně zanášíme. Organismeme se začínají nenápadně množit a plížit plísně a parazité, kterým se v takovémto prostředí velmi dobře daří. A ty pak také značnou měou přispívají k ještě většímu zanášení organismu vlastními metabolity a neurotoxiny a mykotoxiny. Buňky v takovémto znečištění nemohou normálně existovat a fungovat. Mezibuněčný prostor je úplně zanesený toxiny a jinými metabolity. Buňka nemá kam vyplavovat odpadní látky, protože mezibuněčný prostor už je sám přeplněný. Sama je tak uvnitř velmi znečištěná, dochází k poškození buněčných elektráren - mitochondrií, nejde tedy už vyrábět energii klasickým způsobem. Normálním způsobem prostřednictvím mitochondrií vyrábí buňka energii za pomoci glukózy, bílkovin, tuků nebo ketonů. Při poškození mitochondrií vlivem toxického prostředí v buňce dochází k náhradnímu získávání energie – fermentací (kvašením). Buňka chce totiž přežít. Tímto způsobem lze ale zpracovávat jen glukózu. Nejen, že se takto buňka získá 8x méně energie, ale jako vedlejším produktem je  kyselina mléčná. V tuto chvíli dochází k acidóze (překyselení) organismu. Dochází tak k překyselení prostředí uvnitř buňky i v mezibuněčném prostoru. Dochází také k poškozování buněčných membrán, a živiny nemohou do buňky, ale ani metabolity vzniklé při výrobě energie nemohou ven. K poškozování buněčných membrán může také vést konzumace margarínů a tepelně upravených rostlinných tuků. Zde se problém ještě násobí. Lidé se začnou cítit nadměrně unavení a velký problém je na spadnutí. Pokud množství takto otrávených a překyselených buněk a znečištěný a překyselený mezibuněčný prostor překročí kritický bod, přichází zákonitě nějaká závažná choroba. Pravděpodobně nemá buňka ani dost energie, aby dokončila buněčnou smrt (apoptózu) při buněčném dělení. A tak se dělí a dělí…., ale staré buňky neumírají. Jediným způsobem, jak napravit vnitřní prostředí a zastavit tak rakovinu není likvidování samotného nádoru, ale okamžitá očista organismu. A to jak na buněčné úrovni, tak i na mezibuněčné úrovni. Okamžitě musíme přestat dodávat do těla škodlivé látky ze stravy, tekutin, kosmetiky, apod. tak jako se zanáší postupem časem pračka, myčka, rychlovarná konvice, žehlička, motor auta apod., zanáší se i naše fyzické tělo. Pračka a myčka také jednoho dne přestane fungovat, pokud ji nebudeme zevnitř čistit od usazenin, odvápňovat apod. To samé je s naším tělem. Tělo má sice samočistící mechanismy, ale ty jsou při dnešním uspěchaném a konzumním stylu života nedostačující. Samozřejmě, pokud budu chodit do sauny, budu sportovat, zdravě jíst, čistit si střeva, játra, chodit na různé masáže, nebude organismus tak rychle zanesený a energie budou proudit tak, jak mají. Pokud budu ale organismus zanášet rychleji, než se stačí čistit, problém je na cestě. Začnou se v takovém prostředí množit i parazité a zákeřné plísně, vypouštět do nás své metabolity, neurotoxiny, mikotoxiny a tělo na to začne nestandardně reagovat, třeba nekontrolovaným množením buněk. Začít jíst zdravou, převážně zeleninovou stravu bez toxinů, vyloučit ze stravy zahřívané rostlinné tuky a margaríny, pít hodně čisté vody v kombinaci s bylinnými čaji, dodat organismu nezbytnou a chybějící energii, např. za pomoci lněného oleje v kombinaci s nízkotučným tvarohem. Souběžně čistit organismus, buňky, mezibuněčný prostor, orgány, co nejvíce podpořit játra, vyčistit střeva apod. Hlavně je potřeba znovu rozhýbat lymfatický systém pohybem, sportem, masážemi, pít hodně vody, optimálně vypotit v sauně nebo infra sauně mnoho toxinů. Být hodně na čerstvém vzduchu a na sluníčku, které nám dodá energii (kam chodí slunce, tam nechodí lékař, zdravé střevo, zdravý život apod.)

Přestavte si ale, že by ale existovala organická a netoxická látka, kterou by jsme do sebe nalili, případně mazali na klouby apod., tato látka by pronikala celým tělem, tepnami, žílami, všemi orgány, do hlavy a mozku, do páteře, střev apod. a dostala se i do nejtěsnějších skulin. A nejen, že by se dostala všude, ale fungovala by zároveň jako rozpouštědlo, které všechny ty ztvrdliny, usazeniny, organické patogeny jako plísně, parazity apod. zlikvidovala a za pomoci detoxikačních orgánů odvedla z těla ven. Organismus by byl najednou krásně vyčištěný, imunitní systém by se opět normalizoval a energie by zase začaly proudit tak, jak mají. Pak můžeme vypadat nejen o mnoho mladší, ale uzdravíme se a dokonce nebudeme ani nemocní, přesně, jak se píše zde.

Takové látky znám osobně tři. Jedná se o lékárenský petrolej Todicamp, kde je ještě jako bonus vylouhovaný ořešák, další látka je DMSO  a dále také MSM (vyrábí se z DMSO). Všechny proniknou jako penetranty všude, fungují jako organická rozpouštědla, mají protizánětlivé účinky a mnoho dalších úžasných vlastností.

Očista na energetické úrovni

Co nejvíce omezit stres, provést energetickou očistu duchovního, duševního a emociálního těla u nějakého šikovného poradce nebo léčitele, nebo si nastudovat o energetické očistě na internetu a praktikovat sám (meditace apod.) Pokud máme nemocná tato pro nás neviditelná těla (nezpracované emoce, karmické zátěže, negativní energie, neodpuštění, zloba apod.) ve větší míře, ve fyzickém těle propuká nemoc. Pokud takto očistíme fyzické a energetické tělo, rakovina sama odejde, jako každá jiná vyléčená nemoc. Odejdou ale i jiné chronické nemoci. A člověk bude opět naprosto zdráv". Energetické léčby jsou popsané zde https://www.kristalovapostel.cz/energeticke-lecby/

Při očistě fyzického těla různými půsty, Gersonovou metodou, urinoterapií,  při olejovo-bílkovinové dietě a při užívání Todikampu dochází k velkému zatížení jater a proto je nutné je také podporovat v jejich činnosti. Rovněž toxické látky vznikající při tak razantní očistě je potřeba co nejrychleji vyprovodit ze střeva a z těla ven, k tomu slouží Sorbolit nebo nějaký Zeolit, který tyto látky na sebe naváže a odvede ze střeva ven. Vlastně jakákoliv látka s absorpčními nebo adsorbčními vlastnostmi. Nesmíme také zapomínat na ochranu a regeneraci střevní mikroflóry, neboť tam se nachází asi 80% našeho imunitního systému. K doplnění zdraví prospěšných bakterií použijte např. japonská 3 roky fermentovaná Probiotika OMX.

V níže uvedených dokumentech se dozvíte mimo jiné i  svědectví různých lidí, kteří se skutečně ze závažných nemocí a z rakoviny vyléčili a tato svědectví dokonce někteří stvrzují svými podpisy u notáře. Každá metoda funguje trochu na odlišné bázi. Nicméně důležitý je výsledek. Vhodnou kombinací těchto metod a protokolů lze dosáhnout jistě daleko lepších výsledků. Je na každém z nás, jak důkladně si materiály nastuduje a co je ochoten obětovat pro sebe uzdravení. Nejúčinnější se zatím jeví současná očista fyzického, ale i energetického těla.

Zkuste proto na chvíli zapomenout na lékařské prognózy, výzkumy, různá procenta a beznaděj. Přemýšlejte tak, že pokud by se byť jeden člověk sám, bez lékařů a chemoterapií, vyléčil z rakoviny, tak už tato možnost prostě existuje a proč byste neměli být další vyléčený. V dokumentech níže se setkáte s několika takovými svědectvími.

 • Za nesmírně důležitou se považuje očista tlustého střeva od všech toxických látek, plísní a usazenin. Hydrocolonterapie je už dnes téměř v každém větším městě.

 

 • Pokud řešíte onkologickou nemoc, na začátku je vhodné podrobně si přečíst článek Co by jsme měli vědět o rakovině.
 • Velmi doporučuji přečíst tento článek o plísních a shlédnout všechna videa, než se rozhodnete pro samoléčbu nebo nějakou farmaceutickou léčbu.
 • Také tento článek známého ruského lékaře Neumyvakina je velice k zamyšlení

 

Strava

 • Okamžitě upravit stravu a začít se čistit. Začněte se stravovat bez masa (ryba v přiměřeném množství není maso), jíst co nejvíce syrové zeleniny nebo zeleninových šťáv, úplně vynechat jakýkoliv cukr (ovoce jen přiměřeně), bílou mouku, minimalizovat sacharidy a vyloučit veškeré nezdravé a průmyslově zpracované potraviny. Pít jen čistou vodu nebo čaje, či zeleninové šťávy.

Vyloučit ze stravy ztužené tuky a zahřívané rostliné oleje a tuky. Velmi dobře popsáno v této knize  a pokud možno dodržovat tuto olejovo-bílkovinovou dietu, která již sama a sobě vyléčila tisíce pacientů. Proč nás poškozují některé tuky naleznete zde .

Některé návody a účinky z knihy jsem našel ke stažení na internetu. Už někdo knihu naskenoval. Paní Cmurová by asi neměla radost, stálo jí to hodně práce, tak prosím knihu moc nerozšiřujte a stejně jí doporučuji koupit, protože tu není všechno ZDE

Pitný režim

 • Pít zásadně přefiltrovanou vodu nějakým osmotickým filtrem a přestat tak do těla dostávat další anorganické minerály. Už jen po tomto kroku se začne tělo čistit. Krásně to je popsáno v knize Šokující pravda o vodě. Velice kvalitní a velmi levné osmotické filtry najdete v tomto obchodu. Při objednání se emailem dotazujte, ať Vám doporučí někoho, kdo Vám provede montáž.
 • Pořídit si nějaký generátor vodíkové vody. Tím zajistíte nejúčinnější likvidaci kyslíkových volných radikálů a výrazně zlepšíte kvalitu krve, což je nesmírně důležité. Krev nám distribuuje kyslík a živiny po těle. Pokud je moc viskózní a hustá, tuto funkci neplní plnohodnotně. Informace o vodíkové vodě naleznete ZDE a zakoupit velmi kvalitní generátory s podporou technické i terapeutické konzultace můžete ZDE

 

Očista těla

    protože byl jeho prodej v EU zakázán, můžete zkusit zakoupit přímo u výrobce na www.todicamp.com nebo na eBay

   

 • Při onkologickém onemocnění souběžně můžeme užívat Vitamín B17 Apramar, kterému se říká přírodní chemoterapie. Další informace najdete na webu vitaminb17.cz . mějte ale stále na paměti, že primárním úkolem není zabíjet rakovinové buňky, ale napravit vnitřní prostředí organismu, kvůli kterému nádor vznikl. Kde koupit v EU zakázaný B17 se můžete pokusit ZDE

 

 • Pro očistu organismu od plísní a různých organických patogenů rovněž výborně slouží Graviola – kterému se také říká zabiják rakovinových buněk. U onkologicky nemocných si ale opět uvědomit, že zabíjení rakovinových buněk není prioritou.

 

 • Praktikováním Urinoterapie pomůžete fyzickému tělu při samoléčbě na několika úrovních. Osobně znám lidi, kteří se praktikováním této metody vyléčili i z těch nejtěžších nemocí.

 

Možné nepříjemné detoxikační projevy je potřeba zmírňovat, jak je níže popsáno !!!!!!!!!!

 • Důležité !!! Souběžně užívat nějakou látku s absorbčními nebo adsorbčními vlastnostmi (např. ZeolithMed ) pro odvádění toxinů ze střev a krve. Jinak se nám toxiny budou neustále vracet střevní stěnou do krevního řečiště a zpět do organismu.

 

 • Důležité !!! Souběžně podporovat a regenerovat detoxikací velmi zatížená játra. K tomu můžete posloužit např. Ostropestřecovou pastou.

 

 

 • Po celou dobu terapie přijímat zvýšené množství tekutin (čistá voda , čaje apod.), navštěvovat různé masáže, podle možností saunu, páru, infra saunu. Všechny činnosti, které nám napomohou odstraňovat toxické látky z těla jsou prospěšné. Pocením se dostane mnoho škodlivých látek z těla a masáže nebo zvýšený pohyb nám rozpohybují lymfu a tělní tekutiny, což je také strašně důležité. Je opravdu nesmírně důležité rozpohybovat tělní tekutiny, abychom díky jim pomohli očistit mezibuněčný prostor. Hodně toxinů také vydýcháme při pohybu. Denně alespoň 1 hodinu strávit na sluníčku nebo alespoň pod širým nebem, pokud zrovna nesvítí.

 

Energetická očista

 • O psychické a energetické očistě by bylo na dlouhé povídání, je samozřejmě také nesmírně důležitá. Nepopiratelně ještě  ještě důležitější, než fyzická očista. tam dochází k energetickému oslabování orgánů, které jsou potom napadány patogeny.  Osobní zkušenost mám pouze se slovenskou léčitelkou s očistou v Abadianii v Brazíli a s léčitelkou Lenkou ze Slovenska (V Čechách její léčby probíhají v Hradci Králové. Objednat se můžete na www.foxylife.cz - kontakty)
 • Nebo prostě jen začít studovat na internetu o „energetické očistě těla“, pokud se chcete uzdravit, musíte věnovat i hodně času pochopení toho, jak se máte a můžete uzdravit.