MMS (CLO2)

středa 8. dubna 2020

MMS aktualizace

Ačkoliv nejsem zastáncem dlouhodobého a častého užívání MMS (oxid chloričitý), v případě nějaké nebezpečné virové nebo bakteriální nákazy, bych se MMS vůbec nezdráhal použít. Dokáže totiž téměř okamžitě zabít veškeré viry, bakterie, plísně a prvoky v našem těle. 
Může tedy v ojedinělých případech zachránit i život. 

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/permalink/2502285330013834/

ANDREAS KALCKER O KORONAVIRU 4.4. 2020
Andreas hovoří o tom, že ve Španělsku, kde dlouhé roky žil, je díky pandemii již vyřazených z práce 30% lékařů a zdravotníků, že tam je situace v nemocnicích zoufalá a má přímé informace od lékařů, s kterými spolupracoval.
Andreas říká, že celou dobu pandemie má pro vládu a zdravotnictví nachystané protokoly s oxidem chloričitým, které by mohly pandemii zastavit, avšak vláda i ministerstvo zdraví je k těmto infomacím slepá a hluchá. Není žádný zájem tohoto úžasného a velmi levného prostředku využít.
Andreas mluví o tom, že má již prokázané, že i těžký stav pacienta s koronavirem pomocí vhodných aplikací ClO2 je schopen zastavit a výrazně zlepšit do dvou dnů po nasazení ClO2, kdy už je prakticky bez příznaků.
Své patenty na ClO2 dává světu, zdravotnictví k dispozici zadarmo, nechce z nich mít finanční profit. Hovoří o tom, že má s lékaři vyzkoušené velmi účiné infúze s oxidem chloričitým, avšak toto mohou dělat pouze lékaři a zachránili by tím velmi mnoho životů i u velmi pokročilého stádia s Covid19.
Uvádí, že nasazení oxidu chloričitého by vládu stálo v celorepublikovém měřítku jen tisíce, maximálně desítky tisíc Euro, oproti současným miliardám, které do řešení problému neefektivně tečou.
Svěřuje se s tím, že když přednáší lékařům, že za ním pak soukromě chodí a potichu mu sdělují, že už oxid chloričitý pro sebe delší dobu používají, jen o tom nesmí hovořit veřejně a nesmí to doporučovat svým pacientům, neboť je to zatím "zakázané"... 

Video je ve španělštině a lze tam spustit španělské titulky a ty pak následně přeložit od češtiny či slovenštiny.

SPANĚLSKY:

Andreas Kalcker - Científico alemán denuncia la censura por tener la solución para el Coronavirus

tisková zpráva pro novináře a politiky o ClO2 4/2020


Oxid chloričitý - ClO2
je velmi účinný biocidní přípravek k likvidaci virů a bakterií


Oxid chloričitý je jeden z nejúčinnějších přípravků, který účinně likviduje všechny viry i další jednobuněčné patogenní organismy.


Více jak sto let se ClO2 používá k čištění pitné vody a v potravinářství.


Od devadesátých let se ClO2 používá i ve zdravotnictví. Např. od roku 1994 se používá ClO2 k bezpečnému uchovávání krevní plazmy.


Převážná část vědeckých výzkumů na ClO2 ve zdravotnictví spadá do poslednich 15 let a výzkumy jsou především z Japonska, Číny, Maďarska, Švýcarska a USA.


Americká armáda dělala dlouhodobý výzkum na ClO2 a došla k závěru, že k dnešnímu dni není žádný jednobuněčný patogenní organismus, který by byl vůči oxidu chloričitému rezistentní a to včetně koronaviru i jeho současného kmene Covid19. US Army má ClO2 ve výbavě proti biologickým útokům a velmi se ji osvědčil v souvislosti s Ebolou, což byl také zákeřný a smrtelný vir.


ClO2 je žlutý nestabilní plyn, který má bod zkapalnění kolem 8-9°C a velmi dobře se vstřebává do vody a tvoří s ním nažloutlý roztok.


ClO2 se připravuje z chloritanu sodného - NaClO2 a to buď vybraným "aktivátorem" (jsou 3 základní) nebo elekrolyticky v přístrojích.


Koncentrace ClO2 ve vodě se uvádí v milióntinách (jednotka ppm). Jedná se o velmi nízké koncentrace, které jsou účinné na patogeny.


ClO2 je silný oxidant, takže funguje na fyzikálním principu na bázi oxidace a oxidací likviduje účinně všechny patogeny.


ClO2 vytrhává z patogenů 5 elektronů a tím patogen roztrhá a zabije, přičemž nepoškozuje zdravé buňky.


Oxidační potenciál ClO2 je 0,95 V. Je to nejnižší oxid.potenciál ze všech známých dezinfekcí a proto je i nejbezepečnější, nejšetrnější přípravek, který je i nejvlídnější ke zdravým buňkám a tkáním.


I velmi nízká koncentrace ClO2 ve vzduchu, která neškodí lidem ani zvířatům, dokáže vyhubit všechny viry a bakterie v místnosti.


Obyčejná mistička s reagujícími roztoky a přidanou vodou dokáže účinně čistit vnitřní prostory po celý den, v kterých pak žádný vir ani bakterie nemá šanci na přežití. Je to mnohem a mnohem účinnější, jak nošení roušek či respirátorů a nakonec i velmi levné.


V posledních letech je již ve světě řada přípravků na bázi ClO2 a jsou zaregistrovány hlavně k vnějšímu použití a na výplachy.


Pro vnitřní užívání není však oxid chloričitý ještě schválen, avšak po objevu účinků ClO2 na lidské zdraví od Jima Humbla ho amatérsky a na vlastní zodpovědnost vyzkoušeli desítky milionů lidí po celém světě a je známý pod názvem MMS a CDS, což je čistější verze přípravku. U nás je něco kolem 100 až 200 tisíc lidí, kteří ClO2 vyzkoušeli pro zlepšení svého zdraví.


Není znám jediný případ umrtí po aplikacích s ClO2.


ClO2 je netoxický a nezanechává po sobě v těle žádnou chemickou stopu. Čistě se rozloží na kyslík a chlor se ihned váže na nepatrné stopové množství soli. Výzkumy na zvířatech, ale i na lidech a zkušenosti mnoha uživatelů ukazují vysokou účinnost i bezpečnost přípravku.


Farmaceutické firmy nemají zájem poskytnout oficiálně ClO2 lidem, neboť by desítky léků na světovém trhu ztratily svou pozici a producenti by přišli o své zisky z prodeje mnoha těchto léků. Nahradilo by to většinu antivirotik, antibiotik, některé léky na prvoky a mnohé další. Avšak


Helsinská deklarace lékařů umožňuje použít na základě rozhodnutí lékaře jakýkoliv postup a přípravek, i ten nezaregistrovaný, pokud nejsou dostupné jiné účinné léky a to za informovaného souhlasu pacienta pro záchranu jeho života či zdraví.


Velmi mnoho však dokáží pořešit i vnější aplikace s ClO2, s kterými by neměl být legislativní problém, neboť vnější použití je zaregistrováno.


Jsou to prostorové inhalace s ClO2 - čištění vzduchu v uzavřených prostorách, mytí kůže, koupele, výplachy pusy, kloktání, přímé inhalace.


Tyto aplikace jsou již samy o sobě skoro 100% učinné na plicní viry, pokud je použijeme včas jako prevenci.


Na rozjetou nemoc s koronavirem je nutné již přidat i vnitřní aplikace s ClO2, tedy pití a už i to je doloženo několika úspěšnými výsledky.


Japonci dělali již před více jak 10 lety dlouhodobější výzkumy s prostorovými inhalacemi - s čištěním vzduchu pomocí ClO2 s vynikajícími výsledky u lidí i u zvířat. Např. vědci Ogata a Shibata z Osaky dělali výzkumy ve škole v podzimním a zimním období a díky aplikacím ClO2 do učeben ve velmi malých koncentracích se snížila nemocnost studentů o 70%, kteří byli po dobu vyučování vystaveny koncentraci ClO2 o síle 0,01 až 0,02 ppm..


Další japonská studie byla dlouhodobě prováděna na zvířatech, která byla v uzavřených prostorách vystavena nonstop prostorovým inhalacím s ClO2 po dobu 6 měsíců a ještě jim tam byly uměle vháněny smrtelné viry a zviřata zůstala zcela zdravá. Za 6 měsíců aplikací nedošlo ani k sebemenšímu poškození tkání a orgánů a zvířata vykazovala velmi dobrý zdravotní stav.


Dr. Andreas Kalcker ve Švýcarsku dělá již dlouhodobě výzkumy oxidu chloričitého ve státních laboratořích a také prokazuje svými pokusy velmi vysokou účinnost a bezpečnost aplikacemi s ClO2. Prokázal, že na vnitřní užívání - pití je do koncentrace 200 ppm oxid chloričitý netoxický.


Toxcita ClO2 začíná až někde kolem 250 ppm a výš a i tam je toxicita velmi nízká. Březím samicím aplikoval po celou dobu březosti maximální možné dávky ClO2 před hranicí toxicity a v množství úměrném jejich váze a všechna mláďata se narodila naprosto zdravá.


Andreas Kalcker dělal i velmi úspěšné pokusy i s nitrožilními aplikacemi ClO2.


Maďaři mají zase velmi dobré zkušenosti s ClO2 u ošetřování ran, kdy se u poraněných zvířat hojily rány při ošetřování ClO2 několikanásobně rychleji. Také zubaři v Maďarsku mají velmi dobré výsledky s ClO2 při ošetřování zubů a dásní. Používají pod názvem Solumium.


Číňani mají asi nejrozsáhlejší výzkumy na ClO2, avšak příliš detailů zatím nezveřejnili, jen desítky diagnóz, na které ClO2 s úspěchem vyzkoušeli a to včetně některých rakovin. Čína si použití ClO2 zaregistrovala pod několika patenty asi před dvěma lety.


Aplikace a příprava ClO2 není složitá.


Aplikace vyžadují zaškolení a dodržování určitých zásad i používání vhodných koncentrací a množství pro dané aplikace.


Především je třeba dbát na to, abychom se při přípravě nenadýchali silnějšího plynu ClO2, což lze ošetřit správnými postupy.


Výhoda je, že je ClO2 relativně levné a velmi účinné a lze s ním pracovat i bez speciálního vybavení.

přílohy a odkazy na vědecké studie :

Odkaz na studii ClO2 se zvířaty z Japonska:


http://www.seirogan.co.jp/en/research_dev/eiseidata.html


Odkaz na japonské studie o ClO2 ve školách - Ogata + Shibata :


https://www.researchgate.net/publication/228351686_Effect_of_chlorine_dioxide_gas_of_extremely_low_concentration_on_absenteeism_of_schoolchildren?fbclid


Studie PubMed na coronavir z roku 2005:


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15847934/


Maďarské ClO2 - Solumium - na stránkách lze dohledat i zkušenosti:


http://www.solumium.com/products/


Rakouský zdroj převzal zprávu US Army (2015) o likvidaci Eboly v roce 2014 :


https://www.dasein.at/141-us-army-entdeckt-chlordioxid-clo2-mms-gegen-ebola?fbclid=
 
pondělí 23. března 2020

ANDREAS KALCKER - O ÚČINCÍCH ClO2 NA KORONAVIRUS A O MOŽNOSTI VYUŽITÍ LÉKAŘI

 
ANDREAS KALCKER - O ÚČINCÍCH ClO2 NA KORONAVIRUS A O MOŽNOSTI VYUŽITÍ LÉKAŘI
 • Švýcarsko 21.3. 2020 - ClO2 a Covid19
ANDREAS POTVRZUJE FUNGOVÁNÍ ClO2 NA VŠECHNY TYPY VIRŮ, VČETNĚ COVID-19.
  • Oxid chloričitý se používá na likvidaci patogenů již více jak 100 let. Používá se např. na dezinfekci krevních vaků i balené pitné vody, neboť po sobě nezanechává žádné toxické látky.
  • ClO2 odstraňuje viry procesem selektivní oxidace ve velmi krátké době.
  • Vnitřně se běžně používá nejčastěji koncentrace 50 až 100 ppm ClO2 o objemu 1 l denně, což odpovídá asi 0,5 g ClO2 denně. Oxid chloričitý se uvnitř těla rozloží na kyslík - O2 a sůl - NaCl a kyslík pomáhá okysličovat okolní tkáně a oxidace dodá tělu energii.

 • ClO2 funguje velmi dobře na řešení plicních onemocnění a snižuje kyselost organismu.
 • ClO2 není v doporučených dávkách toxické, není karcinogenní ani nezpůsobuje genetické mutace.
 • ClO2 lze kromě vnější aplikací, inhalací podávat orálně a intravenózně (injekčně, infuzí).
 • Na aplikace ClO2 nikdo nezemřel.
KAŽDÝ LÉKAŘ MÁ PRÁVO VYZKOUŠET PRO ZÁCHRANU ŽIVOTA, ZDRAVÍ NEBO ZMÍRNĚNÍ UTRPENÍ OXID CHLORIČITÝ, POKUD PODLE JEHO ÚSUDKU DÁVÁ NADĚJI PRO ZÁCHRANU A POMOC PACIENTA A JINÉ METODY SE UKÁZALY JAKO NEÚČINNÉ A TO ZA INFORMOVANÉHO SOUHLASU NEMOCNÉHO, NEBO JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, DLE ETICKÝCH ZÁSAD Z ČLÁNKU 37 PROHLÁŠENÍ SVĚTOVÉ LÉKAŘSKÉ ASOCIACE Z HELSINEK.
Velmi důležité jsou i tyto japonské vědecké studie na účinnost a bezpečnost ClO2 využitelné u plicních infekcí:
 1. https://www.facebook.com/groups/www.uzivamecds.webnode.cz/permalink/1516591435183217/
 2. https://www.facebook.com/groups/www.uzivamecds.webnode.cz/permalink/1521040268071667/
Speciální studie na PubMed k použití ClO2 na CORONAVIRUS:
PŘEHLED STUDIÍ A VÝZKUMŮ NA OXID CHLORIČITÝ:

 

Několik nejužitečnějších odkazů, které Vám pomohou se v otázce MMS Zorientovat

MMS

Oficiální stránky MMS

http://www.czmms.info/

Kde se dá koupit – jediná doporučená firma Jimem Humblem

http://www.czchem.cz/

MMS videa s Humblem jak to účinkuje

https://www.youtube.com/watch?v=fGBq0P-IdbU

 

Krásné ukázky jak se to připravuje samotným Humblem

https://www.youtube.com/watch?v=zNcey2MBYXI  video průběžně vymazávají z You Tube

 

Srozumitelné vysvětlení od Marka Grenona a Kacper Maciej Postawski

https://www.youtube.com/watch?v=wx4dmD1rX40video   video je průběžně někým vymazáváno 

Rozhovor s Leo Koehofem

https://www.youtube.com/watch?v=F_ZmzMm2axA

Kalcker dlouhé video o léčení autismu

https://www.youtube.com/watch?v=CpvcAebn9zQ

A Kalcker web

https://andreaskalcker.com/en/pp-parasitical-protocol/

Kerri Rivera Protokol 2019

https://realkerririvera.com/2019-update-on-the-protocol-austismone-2019/

Kniha s úplným protokolem

http://www.healingthesymptomsknownasautism.com/Healing_the_Symptoms_Known_as_Autism_SECOND_EDITION_9780989289023s.pdf

DISKUSE

Diskuse na lidičky.cz

http://www.lidicky.cz/diskuse-nazory/zdravi-nemoci/znate-mms

Video Hana Bláhová MMS společně s parazitamy

https://www.youtube.com/watch?v=OS4nIOVwH3I#t=27.83951

ONKOLOGIE, OČKOVÁNÍ A LÉČBA ROZTROUŠENÝCH SKLERÓZ - ing. Hana Bláhová, 

https://www.youtube.com/watch?v=yhwHH6708W0

 

Diskuse léčba zvířat

http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?t=1033

Článek parlamentní listy

http://nezdravi.parlamentnilisty.cz/Articles/272-zakladni-fakta-o-mms-master-mineral-solution-.aspx

WM magazín

http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2009030176

  

YOU TUBE videa

https://www.youtube.com/results?search_query=mms+%C4%8Desky