Akášické záznamy duše

Většina čtenářů tohoto webu již pravděpodobně zná problematiku čtení z kvantového pole, aktivaci a práci se třetím okem, práci s Akášickými  záznamy, čištění biopolí apod. 

I když se tomuto tématu věnuje v dnešní době už mnoho lidí, a vědomí lidstva se téměř raketově zvedá, není jednoduché najít toho správného "prostředníka", který Vám znalosti může předat, nebo informace a léčení zprostředkovat. Sám jsem se ještě před několika lety věnoval očistě a léčbě pouze fyzických těl. Od té doby, co jsme přijal fakt, že máme i energetická těla, a hlavně o ně je potřeba pečovat a čistit je, se můj život úplně změnil k lepšímu. 

Se Zdenkem a Lidkou mě seznámila slovenská duchovní léčitelka Lenka. Osobně využíváme jejich služeb jak já, celá moje rodina, ale i většina mých kamarádů a známých. Je až neuvěřitelné, jak moc se Vám může ulevit, a třeba i doslova změnit život, pokud projdete nějakou podobnou terapií. Život totiž není jen o fyzickém těle, i když se to v konečném důsledku může třeba tak jevit. Nebudu se ale rozepisovat, jak tyto techniky fungují a k čemu nám mohou být užitečné. To si stejně každý zjistí sám, pokud přišla správná chvíle a dotyčný se má začít ubírat tímto směrem.

Pokud tedy máte zájem o tyto služby, kontaktujte Zdenka a Lidku, mohu se za ně zaručit :-) Můžete se ozvat mým jménem.

Kontakt : lidkazouharova@seznam.cz

                       : https://www.facebook.com/hluboka.akasa.9 

 Úžasní Zdenko a Lidka na společné fotografii......

 

Akášické záznamy

 

Co znamená Čtení z Akáši a jaký má pro nás význam?

Akáša je vesmírná knihovna či kronika, kde jsou uloženy všechny zápisy, záznamy - myšlenky, pocity, události všech lidí a celého světa vůbec. Tyto záznamy jsou za určitých okolností zpřístupňovány "ke čtení" sloužícímu rozvoji či léčení jednotlivců i skupin a mohou se stát cennou pomocí na životní cestě jedince. Při terapeutickém vhledu mohou být tyto záznamy otvírány, tak abychom mohli lépe najít a pochopit sami sebe či druhé kolem. Napojením se na akášické pole se spustí silná akášická energie, která sloupem světla prostoupí vše, co je potřeba v danou chvíli otevřít, uzdravit či napravit. Po zjištění všech potřebných informací a pochopení souvislostí prvotních příčin v minulosti a současnosti, se akášické záznamy při sezení uzavírají a tím se uzavře i proud léčivé akašické energie.

Díky Kronice Akáša a čerpání informací z ní dochází k odstranění nežádoucích bloků, či vyřešení karmických pout. Jde o uzdravení energie a tím i energetických bloků v těle, duši i podvědomí. Akášické záznamy střeží bytosti Světla, které rozhodují o tom, jaké informace můžeme v daný čas vědět či vidět a které dosud ne. K vyřešení problémů se nám dostane v daném okamžiku přesně těch informací, kterých je třeba k pochopení a následnému uzdravení.

Můžeme nahlédnout do minulosti své či druhých (s jejich souhlasem), vidět, co se odehrává mezi životy nebo jaký talent a schopnosti můžeme rozvíjet, protože kdysi už se nám cosi dařilo. Poté stačí se rozpomenout a začít rozvíjet staré vlohy. Můžeme číst záznamy pro zvířata a také pro budovy, domy, byty, životní situace, které nás zajímají. Můžeme uvidět vztahy, které jsme už kdysi v minulosti navázali, a nyní pokračují. Pochopit jejich souvislosti a význam.

Všechna tato poznání a uvědomění nám přináší novou energii, úlevu a pochopení pro situace, které nyní prožíváme. Nezapomeňme, že vše se děje v našem životě z nějakého důvodu, nic není náhoda a bez důvodu. Vše má svůj skrytý smysl a řád. 

V akášickém vhledu přicházejí reakce a takové odpovědi pro naši duši, na které jsme vnitřně připraveni a schopni je dále použít pro vlastní vědomý posun v životě. Vedou nás často k dalšímu nasměrování či novému úhlu pohledu na danou věc, která nás trápí či zatěžuje. Pochopením pak nacházíme nové rozměry, jsme vedeni k vnitřnímu přijetí, odpuštění, lásce a moudrosti. Akášické vhledy často v nás vyvolají nutný proces změny. Někdy se jedná jen o zlomky a základy informací, jindy jsou to podrobnější detaily. Vše je řízeno tzv. „shora“.

Co Akáša neumí?                                                                                                                                                                            Nedokáže odpovědět vždy na vše, co nutně potřebujeme znát, neumí věštit, předvídat budoucnost, časovou osu - kdy přesně, v jakém čase, za jak dlouho… či jak dopadne daná situace, jelikož každý jsme tvůrci svého života, a tak je nutné přijmout vlastní zodpovědnost za něj i za svá rozhodnutí.

Při dálkových terapiích a intuitivních vhledech díky Akášickému světlu dochází mimo jiné také k celkovému uvolnění, vyladění, doplnění energie, pročištění čaker, odstranění hrubých bloků a zharmonizování na všech úrovních aury, karmické očistě, vztahových napětí atd…