Vodíková voda a její účinky, využití ve sportu

Vodíková voda a její účinky, využití ve sportu

Vodíkové palivové články produkují elektřinu v procesu takzvaného katalytického slučování vodíku a kyslíku. Jde o elektrochemickou reakci, jejímž druhotným výstupem je kromě elektřiny i voda.