Nebezpečné 5G zařízení a sítě

Žádost biologa Doc. RNDr. Vladimíra Ptáčka, CSc

Pan biolog Doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc. mne požádal, abych vám rozeslala jeho apel, nebo spíše prosbu o to, aby nebyly prozatím spouštěny sítě 5G, které mnohanásobně navýší elektromagnetické záření, čímž zvýší rizika všech již pozorovaných a také vědecky zkoumaných i prokázaných vlivů na zdraví lidí i živočichů.

5G smrt

 Bylo by vhodné počkat na další výzkumy, a mnohem silnější elektromagnetické záření vyvolané sítěmi 5G povolit jen v případě, že by nezávislé výzkumy potvrdily, že je neškodné, což je ale nepravděpodobné. /Například biologové z MUNI společně s VUT Brno nyní připravují nový dobře promyšlený mezioborový výzkumný projekt v souvislosti s 5G sítěmi/.
 
     Naše veřejnost si zaslouží být informována o pravděpodobných zdravotních rizicích spojených s trvalým vystavením se elektromagnetickému záření, které se neustále navyšuje s přibývajícími anténami mobilních operátorů na střechách a stožárech, a věřím, že mnozí lidé dají přednost zdraví před „rychlejším stahováním koťátek“.
     Dalším aspektem této situace je také i to, že majitelé domů, kteří pronajímají kousek střechy mobilním operátorům pro tyto antény – zářiče, pobírají cca 150 tisíc korun ročně, zatímco sousedé v jejich blízkosti se musejí vystavovat silnému elektromagnetickému smogu zcela zdarma. A to omezuje jejich osobní svobodu. 
 
     Naše vláda plánuje již nyní v listopadu rozprodat frekvence pro sítě 5G mobilním operátorům a také nalákat dalšího operátora na český trh, což ještě navýší počet antén, a tak je nejvyšší čas vše pozastavit, než budou hotovy nezávislé výzkumy. Zdá se ale, že vláda nemá zájem informovat obyvatele o zdravotních rizicích a média žijící z reklam mobilních operátorů také ne.
 
    Všimli jste si také, jak se zvyšujícím se počtem antén mobilních operátorů na střechách narůstá počet autistických dětí, ADHD, neplodnost, rakovina…?
 
     Přidávám proto odkaz na Světový apel, požadující globální zákaz instalace 5G sítě, který už podepsalo víc než 3.700 vědců ( z toho v České republice 57, včetně 10 biologů )  
https://www.5gspaceappeal.org/scientists .
 
      Doufám, že se zveřejněním této problematiky zasadíte o zdraví, bezpečí a v neposlední řadě také svobodu našich občanů,
      Eva Fialová – nakladatel a fotograf
 
Zde dopis biologa Doc. RNDr. Vladimíra Ptáčka, CSc. s odkazem na výzkum:
 
Vážené dámy a pánové,
poslanci Parlamentu ČR a Senátu ČR, členové vlády ČR,
 
V současné době se má zavádět nová generace sítí, zvaná 5G. 
Prosím, nedovolte tuto změnu bez dokonalých pokusů, které vyzkoumají vliv těchto frekvencí na člověka, domácí zvířata, přírodu, polní plodiny a stromy.
Jsem bývalý učitel Obecné zoologie a Buněčné biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.  
Chovám včely u Mendelova  včelínu v Brně. Svým studentům jsem přednášel také Aplikovanou fyziologii hmyzu – život a chov včely medonosné, čmeláků a včel samotářek. Moje poslední studentka vypracovala v roce 2010 bakalářskou práci na téma Vliv záření používaného v mobilních telefonech na včely (Apoidea, Hymenoptera).  
https://is.muni.cz/th/223183/prif_b/finalni_verze.pdf
 V práci je uvedena řada nepříznivých vlivu mobilního záření na člověka, zvířata i hmyz již před 9 lety, kdy vysílače zdaleka nebyly tak rozšířeny jako dnes.
 Dánské studentky provedly pokusy se semeny řeřichy, vysetými vedle Wi-Fi routeru a mimo ně a zjistily, že pod vlivem záření semena nevyklíčila a hnila.  
https://www.mnn.com/health/healthy-spaces/blogs/student-science-experiment-finds-plants-wont-grow-near-wi-fi-router
 Já osobně s rostoucím množstvím vysílačů na střechách okolních domů vidím obrovský úbytek zpěvných ptáků v Tyršově sadu před našimi okny. 
Vloni poprvé a letos opět nepřiletěli na zimu vůbec žádní havrani; zůstávají na polích mimo Brno, zatímco dříve jich přilétaly denně stovky. Všechny javory mléče (Acer platanoides) v parku a v celém vnitřním Brně mají již několik let abnormální červené okraje listů, které hnědnou. Mnohé stromy již uhynuly.
Nelze vyloučit, že trvalé vystavení každého z nás mobilnímu záření ( v mém bytě z několika wifin od sousedů ) může přispívat k růstu počtu nervových chorob ve vyšším věku a řady dalších onemocnění ( neplodnost ).
 Letos je abnormálně vysoké množství parazitů Varroa destructor ve včelstvech včely medonosné, z nichž mnohá hynou ještě před zimou. Nelze vyloučit, že včely, vystavené mobilnímu záření v úlech nebo i při letu ztrácejí schopnost obrany a snadněji podléhají působení škůdců.
Uvědomíme-li jak nepříznivé vlivy má již záření současné ( viz výše uvedená práce T. Pechové ) neměli bychom dovolit ještě vyšší frekvence bez provedení podrobných pokusů od molekulární po orgánovou úroveň. U nás je celá řada institucí, které by to mohly vykonat ( Česká zemědělská univerzita v Praze, Masarykova Univerzita v Brně: fakulty lékařská, přírodovědecká, CEITEC), Biofyzikální ústav v Brně, Mendelova univerzita v Brně, fak. agronomická a dřevařsko-lesnická, Univerzita Palackého v Olomouci:  Centrum regionu Haná, řada dalších ústavů České akademie věd ) .
 
Prosím, nedopusťte nevratné povolení nových sítí bez provedených pokusů.
S díky za laskavé přečtení tohoto dopisu a odpovědný přístup k rozhodování
 
V Brně dne 25. října 2019     
Doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc.
Smetanova 41
602 00 Brno
ptacek.home@seznam.cz

 

Napište svému starostovi a na zastupitelstvo a mějte jasno, jak to je s 5G ve vašem městě

Dopis 5 g

 

Může za většinu úmrtí koronavirus, 5G vysílače nebo kombinace obojího? 

FB skupina https://www.facebook.com/groups/2426686920950483/

5 G sítě

Síť 5G již i nás: Pět českých pokusných měst – první už se vzbouřilo. “Všechny nás to tu zabije!” děsí se občané Jeseníku. V okolních zemích přibývá útoků žhářů na věže, ptáci prý padají z oblohy a vymírají včely : ZDE

5G_1 

Aktualizované informace o 5G

 

5G

 

 Poslechněte si, co je vir, jak a proč vzniká a jak může být pro organismus nebezpečný nebo naopak bezpečný

Jak souvisí viirová onemocnění s různými zářeními, v poslední době hlavně s 5G