Urinoterapie - léčba močí-vysvětlení

Urinoterapie je znovuobjevená metoda celostní medicíny využívající k prevenci a léčbě nemocí vlastní moč. Tuto preventivní a léčebnou metodu používá lidstvo odnepaměti. První písemné zprávy o ní jsou staré 5000 let a pochází z Indie. Je to Traktát o léčbě močí Šivambukvalpa. Urinoterapie se používá po celém světě. V Evropě její rozmach v 19. století a na počátku 20. stol. ukončil objev antibiotik. Moderní způsoby léčby a předsudky tuto účinnou metodu úplně vytlačily. Ostatně tuto techniku zná ještě mnoho lidí z vyprávění o našich předcích. Například při řezném poranění při práci na poli se vlastní moč běžně používala k vymytí a desinfekci rány.

Moč obsahuje velké množství různých látek - vitamíny, enzymy, hormony, soli....celkem ji tvoří asi 200 komponentů. Je zcela sterilní, ovšem s výjimkou případů, kdy jsou například infikované močové cesty - pak je třeba nejprve odstranit tento problém. Nenahraditelnost uriny spočívá v tom, že vychází z nás, a proto obsahuje naprosto přesné informace o stavu našeho těla. Přesnější informace neexistuje. Ve složení moči se dokonale odráží náš zdravotní stav, stravovací návyky, skladba jídelníčku atd. Jestliže v těle proběhly nebo probíhají jakékoli chorobné procesy, jsou ze zasažených míst odváděny zplodiny, obsahující informace o těchto problémech. Moč obsahuje vodu a voda má schopnost zachovávat a přenášet informace. Při urinoterapii se tyto informace dostávají různými způsoby zpátky do těla a vyvolávají reakce - tělo si s nimi ví rady a dochází k léčení na principu homeopatie. Urinka (můj důvěrný název pro moč) je nejlepší a nejčistší homeopatikum. Urinoterapie stejně jako homeopatie působí na principu přenosu informace, na základě teze, že podobné se léčí podobným. Homeopatika jsou vyrobená z látek existujících mimo nás, kdežto urinoterapie pracuje s naší nejvlastnější látkou."

Přestože v celém světě je urinoterapie běžnou záležitostí a žádným tabu, pro mnoho lidí je použití této vlastní tělní tekutiny nepřijatelné a vzbuzující odpor. Svůj podíl na tom má pochopitelně výchova, kdy je již malým dětem vštěpována představa o své moči jako o něčem nečistém a špatném. Urina každého člověka je produkována přesně na míru, jako ultrafiltrát koluje v našich cévách a poté ji ledviny přefiltrují. Do ní pak vyloučí všechny látky, které již tělo v danou chvíli nepotřebuje. Moč obsahuje mnoho různých látek- vitamíny, enzymy, hormony, soli, proteiny, minerály i stopové prvky a další, které dosud nebyly objeveny. Urina je také významným zdrojem pro stanovení diagnózy, jak to všichni známe z praxe u lékaře. Moč je totiž přesným obrazem stavu organismu, protože vzniká z krevní plazmy jako produkt látkové výměny v lidském těle, které se účastní všechny orgány lidského těla, krev a každá buňka. Součástí uriny je i voda a ta má schopnost přenášet a zachovávat informace. Proto nese také informaci o všech probíhajících i nastávajících chorobných procesech uvnitř těla, ale i o přesném umístění všech postižení. Možná z těchto důvodů jsou i někteří léčitelé schopni z moči pacienta rozpoznat jeho nemoci. A při urinoterapii se tyto infomace dostávají různými způsoby zpět do lidského organismu, kde vyvolávají určité reakce a dochází k léčení na podobném principu jako u homeopatie. Podstatná a důležitá při urinoterapii je skutečnost, že se vždy léčí a ozdravuje organismus jako celek a ne pouze určitý orgán či nemoc. Urina je vždy po ruce a její složení se během léčby mění podle potřeb organismu. Urinoterapie nemá na rozdíl od chemických léků vedlejší účinky a je netoxická.

Pokud Vás zaujali tyto informace blíže se můžete dočíst v knize G.P. Malachova

Pro přečtení klikněte a bližší informace ZDE

        Urinoterapi

 

Mnoho informací naleznete také v tomto článku

 

 Videa o urinoterapii