Spirituální informace a vzdělávání

Na webové stránky Jany jsem se dostal náhodou a to v době, kdy moje povědomí o spirituálním světě bylo téměř nulové. Nikdy nezapomenu na to, jak jsem do vyhledávače slova zadal "cherubíni a serafíni" (jediné 2 slova, které jsem si zapamatoval ze setkání ze slovenskou léčitelkou Lenkou) a vyskočily na mě stránky Jany Mucherl. Hltal jsem veškeré její články a videa o andělech, duších, průvodcích, přisedlících, jiných dimenzích apod. a nakonec jsem si objednal kurz  Duchovní průvodci: naučte se naslouchat rádcům a vlastní intuici.Při prvním sezení (prostřednictvím telefonu) mě Jana spojila s mojí zemřelou babičkou, která mi konečně dala několik odpovědí na moje otázky, které mě nedaly spát celý život. Pochopil jsem, že život po naší smrti nekončí, že existují i jiné bytosti, než mi lidé na zemi a začal jsem se spirituálně vzdělávat. K tomu mi nesmírně pomohlo a posunulo dopředu návštěva brazilského léčebného duchovního centra v Abadiánii

Pokud máte také zájem se duchovně vzdělávat a poznávat spirituální informace, mohu jen doporučit. Nejlépe se mi jeví nastudovat si její webové stránky a pak se přihlásit na její kurz, který Vás během několika měsíců naučí komunikovat "s druhou stranou břehu" a spojit se svým spirituálním týmem, který Vás po celý život provází. Můžete to pak lehce využít pro normální nebo i pracovní život, o navýšení vědomí nemluvě :-)

Jana je spirituální učitelka s kořeny v praktikách médiumství.

Narodila se v Brně a v dospělosti se zde i trvale usadila. Již od dětství je v kontaktu se spirituálním světem a duchovními průvodci. Několik let se učila od zahraničních spirituálních médií a dnes všechny své zkušenosti předává dál.

Založila blog janamucherl.cz, youtube kanál a online vzdělávácí centrum Shavanza, kde poskytuje informace o spiritualitě. Jejím cílem je zvyšovat povědomí široké veřejnosti o spiritualitě tak, aby každý skrze své vlastní zkušenosti objevil spojení se svou vlastní duší.

Spiritualita je záležitost čistě osobní. Každý si musí nalézt svou vlastní cestu. Věřím, že duchovní průvodci a médiumství mohou být užitečným pomocníkem právě na této cestě. Mým velkým snem je pomoci další generaci spirituálních učitelů – aby spiritualita a médiumství opět vyšly ze stínu, kam byly na dlouhý čas zavrženy.

Nejsem zde, abych vychovávala slepě věřící, ale abych podporovala silné osobnosti, které si půjdou vlastní cestou spirituality. “

SPIRITUÁLNÍ PORADENSTVÍ A KOUČINK

Primárně se věnuji skupinovému vzdělávání v rámci centra Shavanza a individuálním spirituálním konzultacím. V posledních letech mnoho lidí prochází spirituálním probuzením a zajímá je zejména to, jak se oni sami mohou naučit komunikovat se spirituálním světem a přijímat intuitivní vedení.

 

Doporučuji začít na těchto stránkách, kde jsou vysvětleny základy https://janamucherl.cz/kde-zacit/

KDE ZAČÍT?

Začali jste se otevírat myšlence existence spirituálního světa a je těch informací na vás moc? Každý někdy začínal, proto níže najdete seřazené články dle témat. Můj blog už nějaký ten pátek funguje, a proto je stále těžší pro nováčka se zde zorientovat.

Začátek vlastního duchovního rozvoje začíná zejména sběrem informací, tak směle do toho:

MÉDIUMSTVÍ

12 znaků, že jste médium – https://janamucherl.cz/12-znaku-ze-jste-medium/

Kdo je médium – https://janamucherl.cz/kdo-je-medium/

Můžu se stát médiem? – https://janamucherl.cz/muzu-se-stat-mediem/

Typy médií – https://janamucherl.cz/typy-medii/

Rozdíl mezi věštcem a médiem – https://janamucherl.cz/rozdil-mezi-vestcem-a-mediem/

SPIRITUÁLNÍ SMYSLY

Intuitivní smysly – https://janamucherl.cz/intuitivni-smysly/

11 znaků jasnozřivosti – https://janamucherl.cz/11-znaku-jasnozrivosti/

7 znaků jasnoslyšení – https://janamucherl.cz/7-znaku-jasnoslyseni/

8 znaků jasnocítění – https://janamucherl.cz/8-znaku-jasnociteni/

8 znaků jasnovědění – https://janamucherl.cz/8-znaku-jasnovedeni/

Intuice – https://janamucherl.cz/intuice/

7 znaků, že jste empat – https://janamucherl.cz/7-znaku-ze-jste-empat/

Jsem empat, jak se mám chránit – https://janamucherl.cz/jsem-empat-jak-se-mam-chranit/

ZÁKLADY SPIRITUÁLNÍ BEZPEČNOSTI

Jsem médium, co teď? – https://janamucherl.cz/jsem-medium-co-ted/

Negativní entity (jak se jim vyhnout) – https://janamucherl.cz/negativni-entity-jak-se-jim-vyhnout/

Strach ze spirituálního světa – https://janamucherl.cz/strach-ze-spiritualniho-sveta/

V mém domě straší – https://janamucherl.cz/mem-dome-strasi/

Duchové (kdo jsou a odkud pochází) – https://janamucherl.cz/duchove-kdo-jsou-a-odkud-pochazi/

Hororové filmy a dokumenty – https://janamucherl.cz/hororove-filmy-a-dokumenty/

INTERAKCE S DUŠEMI

Spirituální tým – https://janamucherl.cz/spiritualni-tym/

Duchovní průvodci – https://janamucherl.cz/duchovni-pruvodci/

Jak začít komunikovat se svými průvodci – https://janamucherl.cz/jak-zacit-komunikovat-se-svymi-pruvodci/

Tarotové karty (jak s nimi pracovat) – https://janamucherl.cz/tarotove-karty-jak-s-nimi-pracovat/

Jak mluvit s duchy – https://janamucherl.cz/jak-mluvit-s-duchy/

Channeling – https://janamucherl.cz/channeling/

Odvod duší (celkem 2 části) – https://janamucherl.cz/odvod-dusi-1-cast/

Přivtělené duše (celkem 3 části) – https://janamucherl.cz/privtelene-duse-1-cast/

MIMOTĚLNÍ ZKUŠENOST

Astrální cestování – https://janamucherl.cz/astralni-cestovani/

Spánková paralýza – https://janamucherl.cz/spankova-paralyza/