Některé klinické studie

Několik klinických studii na působení MSM na lidský organismus

Porovnání účinků glukosamin-chondroitin sulfátu s methylsulfonylmethanem a bez něho při osteoartróze kolenního kloubu stupně I-II: randomizovaná dvojitě zaslepená kontrolovaná studie

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28790224

 

Účinky methylsulfonylmethanu ( MSM ) na při cvičení vznikající indukovaný oxidativní stres, poškození svalů a bolesti po půlmaratonu: dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná studie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28736511

 

Vliv methylsulfonylmethanu na uvolňování cytokinů spojených se zánětem před a po namáhavém cvičení.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27844051

 

Methylsulfonylmethan potlačuje rozvoj jaterního nádoru aktivaci apoptózy.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24575169

 

Účinek podávání jednorázové dávky methylsulfonylmethanu na oxidativní stres po akutním vyčerpávajícím cvičení.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24523764

 

Vliv methylsulfonylmethanu na markery při zotavení po cvičení a při výkonu u zdravých mužů: pilotní studie

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23013531