Abadiania Entities of Light

Entity z Abadiánie v Brazílii 

Pokud nemůžete do Brazílie  a chtěli by jste se spojit s vyššími bytostmi z Casa dom Inacio de Loyola, které léčí na tomto úžasném místě a na křišťálových postelích, pusťte si, a zaposlouchejte se do tohoto videa. Toto video natočil místní duchovní, aby umožnil spojení právě mezi těmito vyššími bytostmi a lidmi, kteří si to z nějakého důvodu přejí. Místní v Abadiánii s nimi komunikují normálně. Berou je prostě jako své skvělé kamarády bez hmotných těl, žijící ve světě na jiné frekvenci a s vyššími vibracemi....

Můžete si cokoliv přát (zdraví, očistu duchovního těla, vztahy, peníze prostě cokoliv). Přání musí být ale z bezpodmínečné Lásky a od srdíčka. Jen se zahleďte a zaposlouchejte, dejte si pravou ruku na srdíčko a telepaticky si s nimi popovídejte. Osobně jsem na tomto balkóně sedával a pozoroval krásnou přírodu pod sebou. Včetně prašné cestičky, která vede k zázračnému vodopádu, kde také Láskyplné bytosti ze světla léčí. Tyto bytosti ze světla (Entities of light) Vás uslyší určitě, ale většina z Vás  zřejmě ještě asi zřetelně neuslyší jejich odpovědi. Nebo si budete myslet, že si v hlavě odpovídáte sami, ale pravda je jinde :-) Je potřeba na sobě více zapracovat a co nejvíce odrušit různé záření a frekvence, které nás odpojují a komunikaci ruší. Navýšit vlastní vibrace, pracovat s vlastním egem, více se odpojit od materiálního světa, apod. Mnoho lidí už ale ovládá toto napojení a komunikaci.                                                                                                                                                          

Nebo přejdi přímo na stránky Nossa Casa na FB.

KDO JSOU TYTO BYTOSTI ze sĚTLA?

Jsou to extrémně vyspělí a laskaví duchové lásky a světla, kteří kdysi žili na Zemi a vybrali si sloužit Bohu a lidstvu prostřednictvím své práce v Casa dom Inacio de Loyola. Nepotřebují reinkarnaci na fyzické pozemské úrovni, ale nadále se vyvíjejí na duchovní úrovni tím, že pomáhají lidstvu. Občas oznámí svou identitu, ale ne vždy.


* Tito neuvěřitelní pomocníci jsou duchy zemřelých lékařů, chirurgů, zubních lékařů,
psychologů, terapeutů, farmaceutů, zdravotních sester, vědců, teologů, filozofů,
filantropů, novinářů, spisovatelů, světců, jezuitů, kněží, jeptišek, misionářů,
mučedníků, spiritistů, médií, pedagogů , politiků, rytířů, králů, vůdců,
pozoruhodných guru, pánů atd.


* Každý z nich má svou vlastní specializaci a je schopen pochopit hlavní příčinu všech
problémů a jak je léčit v souladu s naším nejvyšším dobrem.


* Skenují energetické pole člověka, aby zjistili, co potřebují, a doporučují různé metody a
postupy pro zahájení léčby


* Pracují s každou osobou na všech úrovních, které jsou nezbytné: duchovní, duševní a fyzické


* Léčení je často založeno na připravenosti duše


* Bytosti na vás začnou doslova pracovat ve chvíli, kdy se rozhodnete jít do Casa,
během své cesty, když jste tam, i když se vracíte domů, během ležení na křišťálové
posteli, během pozorování tohoto videa……. Jsou s vámi na celý život, pokud si to vyberete.


* Kromě toho také spolupracují s těmi, kteří sledují videa Jana z Boha, čtou jeho příběh nebo
projevují zájem o dění v Casa dom Inacio de Loyola v Abadianii v Brazilii.


* Bytosti posílají léčivou energii všem, kteří žádají o pomoc.


* Veškeré léčení pochází z lásky Boží.

Více o těchto bytostech se dočtete ZDE pdf

Neumíte si představit, jak mohou být bytosti vždy s Vámi a na požádání Vám pomoci?

Žádný „tunel“ není – vše je tedy kolem nás, jen tyto duchovní světy – dimenze běžně nevidíte zrakem ani hmatem. Každý tento svět vibruje na jiné frekvenci. Citlivější lidé je však jsou schopni vnímat různými smysly, ovšem běžnému člověku jsou tyto dimenze utajeny. (Každý televizní program i rozhlasová stanice "běží" přeci také na jiné frekvenci, jsou téměř všude a pořád, a taky je pořád nevidíme. Jen, když se na ně nějakým způsobem naladíme:-))
 
O tom, který z těchto duchovních světů bude citlivý člověk vnímat, však záleží také na jeho vibracích – v jaké frekvenční skupině se pohybuje. Čím vyšší, tím lepší.... tedy téměř vždy :-)
 
Příklad:
Takže se momentálně nacházíte zřejmě sami v určité místnosti, vnímáte tento text a vše hmotné kolem sebe – tohle je náš hmotný svět
V dalším světě (vyšších vibrací) jste v místnosti a obklopují vás vaši strážní andělé. Chrání vás a možná vám právě přes rameno s vámi také čtou. V tomto světě se také kolem vás sem tam mihne nějaký cizí anděl či archanděl.
V dalším světě vedle vás třeba postává váš zesnulý příbuzný, který přišel zkontrolovat, zda vám nic neschází.
Pokud právě posloucháte nějakou „vysokovibrační“ či meditační hudbu, v dalším světě je tato vaše místnost plná uvědomělých duší a probíhá v ní třeba párty.
V dalším světě zase není nic – ani vy, nic hmotného, a dokonce ani ta místnost.
V dalším světě se na tomto místě například choulí dvě frustrované zbloudilé duše nízkých vibrací (entity) a čekají, jestli si jich někdo z hmotného světa všimne, aby jim potvrdil, že nejsou ještě mrtví. A tak dále…
 
Většina lidí, již prožili klinickou smrt, popisuje, že letěli „tunelem“ ke Světlu.
S duší se tedy děje toto: Po opuštění své tělesné schránky se duše zbavuje svého pozemského ega a díky tomu se jí rychle navyšují vibrace. Duše se tak dostává zrychleně do stále nových dimenzí vibrujících na vyšších frekvencích, až se dostane ke Světlu. Protože ale ještě nenadešel její pravý čas pro odchod z pozemského života, následně se vrací zpět do těla.
 
Ze zážitku duše se proto z pohledu ega může onomu člověku zdát, že prolétal nějakým „tunelem“ zbloudilých duší ke Světlu. Přitom se ale dá relativně říct, že jeho duše byla vlastně na jednom místě, jen se lehce vznášela mimo tělo.