Zajímavá videa a odkazy

Video na YOU TUBE

Pravda, která změní celý svět čím transformuje lidské poznání a zbaví nevědomosti, nemocí a utrpení.

Přepis videa  a odkaz na tento článek http://necenzurovane.net/gosudarjon/g98.html 


Tento můj článek je výjimečný v tom, že na jeho úplném konci přikládám ty nejlepší linky aby se každý člověk na světě mohl orientovat v tom o čem píšu a hlavně, aby každý jasně viděl důkazy jaké věci se zde na Zemi dějí a kdo udržuje Zemi ve válkách a utrpení tisíciletí. Poprvé v životě odhalím stejně až na úplném konci za linkami kdo jsem a proč se skrývám pod jménem Gasudarjon Andromeda.

Jako každý člověk na světě ani já jsem se nenarodil s vědomostmi. Stejně jsem musel projít školou pekla a různých druhů utrpení a bolestí. Darmo jsme všichni moudré a staré duše. Darmo pocházíme od Boha ale jakmile vkročíme na tuto Zemi do 3 dimenze a ponoříme se do hmoty ihned zapomeneme kdo jsme. Stejně zapomeneme odkud jsme, kam kráčíme a co je naší prioritou zde na Zemi. Přes pasti hmotných iluzí a systému nastavených temnými silami, které manipulují se Zemí se nedaří lidstvu duchovně probudit. Jen malá část lidí tady na Zemi se probudila. Zbývajících 80 procent lidstva je v nevědomosti a v strachu. Strach je pouze iluze. Temné síly ho uměle naočkovali lidstvu a zaseli ho skrytým sofistikovaným systémem do každého z nás. Mám jedno obrovské štěstí, že jsem se probudil a přišel jsem na to kdo jsem.Duchovní probuzení znamená to, že duše v těle zjistí kdo opravdu je a přestane se ztotožňovat s tělem. Těla si začne vážit a přestane ho likvidovat jako to dělá většina nevědomého lidstva. Jak si likvidují tělo? Především si ho neváží. Zneužívají jeho funkce na zcela jinou činnost i poslání na jaké nám má ve skutečnosti sloužit. Přejídají se, sexuálně se uchylují, znevažují lidskou lásku mezi mužem a ženou, znevažují rodinu, holdují neřestem a nemocné zábavě k ničemu nevedúcej ubíjející nejen tělo ale i duši. Kromě toho jsou závislí na množství závislostí i alkoholu, kouření, drogách.Nejhorší ze všeho je však to pokud každý nevědomý jedinec páchá duchovní sebevraždu. To se děje tehdy pokud místo duchovního růstu ztratí celý svůj život úplně zbytečně nesmysly připoutanými k hmotě. Místo postupu výše klesne. Tak devastuje svého ducha čím trpí v bolestí a utápí se dokola v těchto stavech jako v bludném kruhu.

Jak jsem zmínil ano byl jsem i já nevědomý ale mám štěstí. Přes bolest a různé zkoušky jsem si zformoval ducha i svůj charakter. Změnilo mi to celý život a vědomí se transformovalo stále krok po kroku výše. Dosáhl jsem stav tak vysokého vědomí a takových informací, které mění celou tuto planetu Zemi i všechny lidi na ní. Hlavně jsem se dostal k takovým informacím, na jejichž základě pokud začnete přemýšlet a řídit se podle nich tak dokážete změnit nejen svůj život ale i život všech lidí na Zemi. Změnit ve smyslu takovém:


Zbavit lidí jednou provždy nevědomosti a utrpení.
Dostat vědomí lidí na tu nejvyšší možnou úroveň jaká existuje.
Zbavit lidí jednou provždy chorob a lékařů. Pokud používám slovní zvrat jednou provždy tak myslím doslova jednou provždy. 
Dokážu vyléčit všechny nemoci na světě jaké kdy existovaly.

Takoví lidé, kteří žijí v nevědomosti jsou naučeni od narození přes tento systém podřídit se zájmem státu ale hlavně lidi, kteří na celé Zemi udržují globální mocenský systém. Takoví lidé přemýšlejí pouze tak jak je naučili lidé, kteří tento systém řídí. Abych šel k věci ještě více přímo jako to myslím.Neexistuje na Zemi ani jediný člověk ani jediná bytost, která se na Zemi narodila oblečená. Každý se narodil holý do těla matky, která ho porodila. Každý se narodil svobodný a zdravý. Ale zároveň se narodil do Zemi do této planety, kterou už tisíciletí a to doslova ovládají a mají pod kontrolou temné démonské síly. Tyto síly nechtějí přímo narušovat zákon jednoty daný Bohem ani galaktický kodex podle, kterého se řídí všechny civilizace v celém vesmíru a jiných galaxiích. Dobře vědí, že by byly eliminování co se vždy i stalo. Takže vymysleli taktiku jak obejít tyto zákony, aby činili zlo ne přímo ale přes jiné bytosti a oni sami jsou z toho venku. Nesou odpovědnost za to co dělají i tak ale ne přímou jako kdyby to vykonávali oni sami. Takže vybudovali z naší planety Země místo kde nastavili karanténu a nás lidí mají jako otroky. Dosadili k moci 13 satanských pokrevních dynastií. A všechny královské rodiny i Vatikán, jezuitů, Rosekrucián, zednářů a jak největších černou šlechtu. Tito lidé pod vlivem zla a odpojení se od Boha jako svého zdroje jsou naprogramování programem těchto temných sil a provádějí jménem těchto sil na této Zemi jejich agendu a jejich zájmy jak s touto planetou tak i s námi lidmi, které považují všechny za své otroky.

Takže teď si všichni sami za sebe ve svém nitru v skrytosti a po tichu zodpovězte tyto otázky: 

Proč chodím do práce?
Proč když jsem nemocný vždy běžím k lékaři?
Proč beru tabletky a proč dělám vše co lékaři radí?
Proč sleduji televizi a čtu noviny a jinou tisk?
Proč používám stále nové a nové technologie? 
Na jakém základě vůbec přemýšlím a vidím tento svět jako i sám sebe a vše co se kdy na Zemi stalo?
Na jakém základě vidím vesmír nebo vše co o něm vím?
Proč se jiní lidé bojí smrti?

Proč se já sám bojím smrti?
Odkud mám informace o tom jaká je opravdu smrt?
Proč existuje tolik mnoho náboženství, sekt, hnutí?
Proč existuje vůbec politika a tolik politických stran?
Proč existuje tolik mnoho zábavy a různých závislostí na světě?

Proč na Zemi stále až do dnes trvají války, genocidy, hladomor, zbídačování lidstva, zvrácenosti, neřesti?
Kdo zavedl na Zemi alkohol, drogy, kouření a co ze toho ti lidé mají?
Nač vůbec slouží televize a všechny média?
Na co vůbec slouží banky a kdo je zavedl? A hlavně na co jich je tak mnoho na celém světě když jsou skoro na každém kroku?
Zdají se mi úroky a daně normálně? Vím kdo za tím vším stojí?
Proč vlastně každý den od narození sadám za televizní obrazovku a proč věřím všemu co vysílají?
Přemýšlím vůbec sám za sebe od narození? A pokud ne tak proč jsem dovolil, abych přemýšlel tak jak vidím přes systém?
Proč dělám totéž co vidím dělat všechny lidi?
Chci to vůbec dělat sám od sebe? Nebo jen musím protože jinak to nejde a jsem k tomu donucen systémem?

Pokud jste si každý sám za sebe odpověděli nyní odpovím já jak to opravdu je a jak to funguje.
Nikdo z vás není svobodný. Všichni jste otroci. Narodili jste se svobodný a zdravý ale okamžitě se stáváte otrokem a pokusným králíkem sociopatů, kteří ovládají Zemi a manipulují nejen s ní ale také s jinými částmi vesmíru. Jste pro ně jen odpad a hnusný hmyz, který jim vadí a překáží. Jste pro ně jen dojná kráva na energii a na peníze. Kromě toho váš využívají pro své cíle tím, že vás přes programy a ideologie manipulují proti sobě. Využívají vás na boj ve válkách tím, že národy poštvou proti sobě. Nemusí tak bojovat oni ale děláte to za ně. Při tom oni sedí ve svých palácích z čistého zlata a počítají zisky v tunách zlata a diamantů. Tam kde je neštěstí a lidské utrpení, bída, tragédie, bědování, pláč a války tam se daří jim a oni z toho těží 2 věci. Peníze a energii z lidí. Jste pro ně jen dobíječ energie čím se živí. Oni se živí vaší emoční energií. Vy slabých a jste nemocní a zničení a oni jsou zdraví a stále mocnější a bohatší.

Do práce chodí všichni lidé na světě jen proto, že lidé, kteří tento svět ovládají vymysleli robotu, aby zotročili lidstvo a udělali to přes banky, které zavedly. To se nazývá Babylonské finanční otroctví. Nebýt těch lidí a jejich moci a entit temných, které stojí za nimi nikdo na světě by nikdy v životě nemusel pracovat a být otrok. Funguje to tak, že pokud se bytost narodí na tento svět už je vše nimi pro každou dobu jako systém nastavené. Každý pokud se narodí vidí kam se narodil a přizpůsobí se době a okolnostem.Vidíš že všichni pracují? Vidíš. Tak pracuješ i ty neboť ti je od narození mluvené kdo nepracuje umře, pracovat se musí, bez práce nejsou koláče, kdo nepracuje ať nežije. Tyto všechny prázdné kecy a bla bla bla jsou pouze programy pro lidstvo. Aby lidé drželi hubu a krok a aby nepřemýšleli a nekladly žádné otázky navíc.

Systém, který oni řídí chce, aby se lidstvo nikdy nevymanili z otroctví a aby se lidé nikdy nedozvěděli jak to na Zemi funguje a kdo to řídí, Abychom se nedozvěděli ani to kdo opravdu jsme. Stejně ani, abychom se nedozvěděli jak opravdu vypadá vesmír a to, že existují vůbec jiné druhy mimozemšťanů. V první řadě však tento globální mocenský systém dělá vše proto, aby se lidé nemohli probudit protože pokud se probudí a budou ovládat to co já a ovládali by to všichni na Zemi tak lidstvo je zabije a zničí ale hlavně by se lidstvo nikdy nenechalo chytit do pastí do jakých je chycené jako celek nyní. 

Jakou jsou to pasti?

V první řadě je to boj o duše. Duše jsme my. Jsme čistá energie bílého světla. Nejsme tělo a naše jména jak se jmenujeme to je jen podvod. Každý máme jméno zde na Zemi i tělo. Ale každá duše co jsme my je od Boha jako malá nepatrná částice přímo od něj. Bůh jsme vlastně i my všichni. Každý z nás. Jen jsme upadli do hmoty a musíme se reinkarnovat. To proč a jak k tomu došlo vysvětlím potom. BOH je čisté nekonečné světlo a velká nad Duše. Jeho poznání nemá konec tedy je neohraničené. Jeho transcendentální podoba je stejně nekonečná. Tvoří všechno myslí. On ze sebe ze své nekonečnosti jako z celku oddělil nekonečné množství malých částí a to jsme my. Jsme on ale každý máme vlastní jedinečnost a individualitu.

Tyto temné entity nazvěme jejich temné síly a démoni jsou také z Boha neboť BOH je náš zdroj. Bůh je zdroj všemu a každému. Tyto temné síly se od Boha odpojili. Sami vlastní svobodnou vůlí si to vybrali. Vybrali si zažít stav jaké to je být opakem lásky a světla. Jaké to je žít v temnotě a aniž by věděli, že jsou od Boha. Vytvořili dualitu. Pokud existovala pouze láska a do tehdy neexistovalo nic jiného je logické, že poprvé v životě se museli vytvořit podmínky pro to aby vznikla dualita.Bůh je nekonečná láska a nezasahuje do výběru duše jako svého stvoření a respektuje svobodnou vůli i náš výběr. Nezbývalo mu nic jiného než těmto duším dovolit žít tak, že jejich původní matrice tedy implantát napojený přímo na zdroj tedy na Boha se odpojila. K čemu však došlo? Bytosti tedy duše jako věčné vědomí pokud se odpojili od zdroje zapomněli navždy kdo jsou a odkud jsou. Vytvořila se dualita a jiné polarity dosud nikdy neexistující a nepoznané. Ani Bůh nevěděl co značí opak lásky a světla. Dal jim na výběr ale tehdy i když je nekonečně moudrý si neuvědomoval až jak daleko jejich vývoj a jejich chování zajde. Pokud se jednou vytvořila dualita je z cela logické a nevyvratitelné, že musí vzniknout opak světla a lásky. Tedy vznikl stav kde nastala tma a nenávist. Tyto bytosti začali dělat temné a nenávistné věci.Je třeba si však položit otázku pro koho špatné věci a pro koho dobré? Sobě dělali dobře protože od toho momentu už jinak žít nevěděli jako opak světla a opak lásky. Oni tím pádem potřebovali zdroj energie jak udržovat svá těla a najít způsob jak a čím je bude někdo nebo něco udržovat při životě. Tak jako my potřebujeme regeneraci, jíst a spát a nějaké zdroje pro návrat sil i jejich načerpání tak i oni potřebovali totéž. Temné síly vymysleli to, že pokud jiné bytosti budou trpět a oni je budou týrat tak z těch bytostí budou energeticky vysávat energii. To se stalo zdrojem jejich potravy. Jakož i jediným způsobem jak mohou mít sílu a přežít.

 

Do toho však musím vysvětlit jednu zásadní věc. Jejich sílu a novou energii jim nemůže dát nikdo jiný jen bytosti napojené stále na Boha a to jsme my. Nejen my ale všechny civilizace světla v celém vesmíru. My jsme napojeni na Boha jako na zdroj stále jako i jiné civilizace. Pokud tyto temné démonské entity dosáhnou stav jako týrat jiné bytosti světla tak se stane co? V první řadě u takové bytosti jako jsme my přijde k tomu, že bytost tedy člověk jako i jiné tvory pokud trpí vykazují stav předávání energie. Jaké energie? Stav mysli každého jedince produkuje emoce a my lidé máme nejširší možné spektrum emocí jaké existují od 1 dimenze až po 15 dimenzi ve vesmíru.Jiné bytosti nemají tak velký emoční dosah tedy takové široké spektrum emocí jako my. Takže pokud trpíte co děláte? Opak toho jako když se máte dobře a když je všechno krásné a radostné. Tyto stavy známe my lidé pod těmito názvy: bolest, zoufalství, beznaděj, trápení, traumata, šok, smutek, deprese, vyčerpanost, slabost, apatie, duševní nevyrovnanost, duševní destabilizace, nenávist, závist, pomluvy, psychopatizmus, labilita, sebevražedné sklony, urážení, nadávky atd. Nemá smysl dále psát co všechno je zlo a co opak dobra a lásky. 

Pokud dostanou tyto temné bytosti lidí do tohoto stavu tak vysávají z lidí emoční energii. Tím se živí a parazitují na našem biopole i naší auře přes, kterou cucají naši životní energii. 

Takže teď si to dejme do reálu jako postavili tento svět a jak ho udržují. Přes Babylonské finanční otroctví vytvořili banky. Oni jsou vlastníky všech bank jaké existují na Zemi a to skoro každé. Oni vytvořili finanční systém i banky aby pokud je dají do oběhu, aby mohli ovládat všechny státy. Peníze nikdy předtím neexistovaly na této Zemi. Těchto 13 satanských pokrevních dynastií ovládá celou Zemi a má globální mocenský systém přes své instituce, které řídí.Pokud vezmeme v úvahu ten fakt, že za tisíciletí ukradli lidstvu triliarda dolarů přesně 300 triliarda v dolarech av zlatě tak se nemůžeme divit co udržuje jejich moc a sílu celou dobu. Za tyto nekonečné peníze si za celou dobu vytvořili Vatikán, jezuitů, všechna náboženství, sekty, hnutí a ideologie, korporace, média. Na co je to dobré? Na to, aby lidstvo rozdělili od sebe na co nejvíce nejmenších kousků jak je to jen možné. Pokud vytvoří systém, aby se lidé město toho, aby se sjednotili proti jím naopak rozdělily a byly od sebe ještě více vzdáleni tak není možné aby se lidé mohli dát do kupy jako celek.Pokud vytvoříte způsob jak lidi rozdělit a poštvat proti sobě a do jejich hlav dát programy, které jsou destruktivní, protichůdné tak místo toho, aby si rozuměli, sblížili se, sjednotily se ještě více se nesnášejí mezi sebou a nenávidí se. Takto lidé vidí v druhých národech i jednotlivcích nepřátel jinak myslících jinak chápajících svět jako jsou oni sami. Takto se z nás bratrů a sester co jsme všichni jedno a totéž stávají nepřátelé. Pokud každý národ a každý jednotlivec jinak vidí a chápe svět přes různé nimi vymyšlené náboženství a ideologie i nyní v tuto dobu různé politické strany a hnutí tak se stane co?No přece vidíme v každém svého nepřítele, protože je jiný a nemá názor jako my, nesouhlasí s námi, má jiné cíle, jiné způsoby myšlení, řízení atd. Takže takto nelze spolu vycházet a rozumět si a už vůbec není možné sjednotit se v jeden celek.  Vrátím se k bodu číslo dvě v otázkách co si má každý sám položit. Nejprve jsem řešil robotu proč každý musí dělat. Nyní jde o lékaře. Proč když jsem nemocný běžím hned k lékaři? No protože, oni přes systém oklamali lidi a každý kdo se narodí do systému to považuje za normálu co se na Zemi děje a co se tady dělá. Stejně pokud vidí člověk dělat celý svět i svou rodinu totéž bere ty činnosti jako samozřejmé. Naučili lidi opak toho jak to všechno ve skutečnosti je.

Tím je udržují ve stavu zapomnění ale i klamu čím jejich chytili do mnoha nesčetných pastí, z nichž není úniku. Naše tělo je ve skutečnosti jeden velký stroj a kopie vesmíru.

Tělo je samo léčící stroj, který se opraví sám ale to za předpokladu pokud do těla nedáváme jedy a víme co máme dělat. Ilumináti satanisté, který ovládají Zemi a lidi na ní navrhli vše tak, aby lidé byli nejen klamáni ve všem od narození až do smrti ale, aby byli i otrávení jedy, které nám uměle podstrčili přes lékařský byznys, přes potraviny a konec konců už i přes otrávený vzduch, protože v této nové dobře nám každý den stříkají nad našimi hlavami jejich neoznačené letadla jedy a my to známe pod názvem chemtrails.Kromě toho aby nám nestačilo tak na nás pouštějí silné elektromagnetické záření v podobě HARP, jaderného urychlovače CERN a také na Long Island v USA. Pokud do toho Připočteme jako naučili lidi žít av jakém systému jejich udržují tak je z toho jasné jen jedno. Každý člověk v nevědomosti žijící je zapleten do kopy nemocné zábavy a kopy ideologií a mozkových pochodů, které ho odvádějí od skutečné pravdy a podstaty lidského bytí. Takový člověk závislý na X zbytečné zábavy neumí svůj život prožít plnohodnotně z hlediska své duchovní podstaty jaká mu je dána to znamená, že zbytečně žije svůj život a nenaplní svůj duchovní vývoj tak aby se probudil a aby se dostal mnohem dál a hlavně blíže k cíli na cestě domů k Bohu odkud všichni pocházíme a kam se máme vrátit.Takže každá bytost, která je nevědomá musí rodit znovu a znovu. Takto to může pokračovat až nekonečnou dobu.

Taková bytost, která se však probudí se energeticky odpojí od systému temných sil a protrhne navždy pouta z jejich systémem i jejich pastmi. Vrátím se však k lékařům. Infikovali lidí přes systém, že lékařů potřebujeme i jejich léčbu. Namluvili nám, že stejně potřebujeme i jejich moderní metody. Není to však pravda. Nepotřebujeme lékařů, jejich léky ani jejich metody. Léky jsou umělé jedy umělého původu vysoce toxické a narušují původní přírodní proces tedy vývin našeho těla a organismu jako jednoho velkého celku. Léky jsou brzdy a do těla nepatří. Nedokáží vyléčit lidí pouze potlačovat skutečné příčiny. Naopak tělu brání žít podle skutečných norem a zákonů duchovních tak jak jsou nastaveny Bohem. Kromě toho léky naše tělo konkrétní játra a ledviny rozkládají. Nevědí jejich vyloučit a to rozkládá nejen jejich ale i samotné buňky a ostatní orgány.Pokud nastane v těle hnilobný rozklad tak buňky začnou hnít a ty nakazí celou krev a všechny jiné orgány. Lékaři nejsou však zlo a nedělají své kroky ve špatném. Oni jsou stejně lidé jako my a jsou nakaženi týmiž nemocnými nám lidem podvrženými ideologiemi iluminátů. Lékaři stejně skočili na ty ideologie a přes ně si je osvojili čímž se s nimi ztotožňují. Pokud se s něčím ztotožňuji tak vlastně tomu naplno věřím a na základě toho si myslím, že jednám správně ale také na základě toho přemýšlím. To značí, že chování lidí i přemýšlení nepochází z ničeho jiného než z toho, že tyto vzorce svého jednání a myšlení jim byly uměle vštípeno ilumináty.Takto nám po světě vlastně běhají doslova lidé hotové zbídačelé kaliko, který nemyslí od narození sami za sebe ale tak jako jejich systém přes iluminátů naučil. Jen ten kdo se probudí a dopracuje k tomuto poznání a odhalí skutečnou pravdu jen ten se navždy osvobodí a zbaví tohoto otroctví jako finančního, fyzického tak i duševního. My lidé jsme byli vězni a tato planeta je karanténa kde probíhá boj o mysli lidí a jejich ovládání.

Řekl jsem, že se vrátím k tomu jak to tu na Zemi zařídili temné síly a jak toho dosáhli. Abych se nemusel opakovat ze svých minulých článků tak jsem přišel na to, že nechám mluvit i hnutí odporu přes jejich články a vkládám vám všem jejich linky kde to v prvních 13 článcích vysvětlují zcela dokonale. Pokud to každý na světě pochopí tak se zbaví nejen nevědomosti ale dosáhne i maximálně duchovní probuzení a poznání.

Je to stránka hnutí odporu, která se jmenuje Bod zlomu. Hnutí odporu za pomoci galaktické konfederace sil světla a Putina a jeho Ruska osvobozují Zemi od temných sil a iluminátů.

http://bod-zlomu.blogspot.sk/ 

Hlavních 13 článků kde je vše nejdůležitější co se na Zemi děje a kdo to dělá a jakým způsobem vybudovali na Zemi karanténu a jak lidi udělali otroky a přes jaké technologie se jim to podařilo:


Chemtrails 

https://www.youtube.com/watch?v=q37ueYrHxjA https: // www. youtube.com/watch?v=_Pc6M0pZSgA https://www.youtube.com/watch?v=uYr3gXrhKFk https://www.youtube.com/watch?v=H73D6jq4qYE

 

https://www.youtube.com/watch?v=NmpDB7dVRx

https://www.youtube.com/watch?v=p3-lQJWMWLQ  

https://www.youtube.com/watch?v=XlQKi4e3lEM  

https: / /www.youtube.com/watch?v=XlQKi4e3lEM  

https://www.youtube.com/watch?v=60jNjJtNKG8  

https://www.youtube.com/watch?v=exFs02ka8w0  

https://www.youtube. com / watch? v = lYvJmIhoYUk  

https://www.youtube.com/watch?v=TNoZDv6usNs  

https://www.youtube.com/watch?v=Xfvol8l30Io  


Nej články o Chemtrails

http://necenzurovane.net/gosudarjon /g6.html  

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g95.html  


Luisa Muratori


https://www.youtube.com/watch?v=D7sSIDPt4kk  

https : //www.youtube.com/watch? v = 4TdkdJtAv0w  

https://www.youtube.com/watch?v=iN64X_W9GbQ  

https://www.youtube.com/watch?v=nlohpzCbEUE  

https: // www. youtube.com/watch?v=4NQcZQg7V-A  

https://www.youtube.com/watch?v=AbI4PoYtTBQ  

https://www.youtube.com/watch?v=1C1pP7bAESc  

https://www.youtube.com / watch? v = rTIDA7bwmEY  13 satanských pokrevních dynastií 

https://www.youtube.com/watch?v=_XZ1OEIN8QY  

https: //www.youtube.com/watch?v=lkvdvQLkatE  


ke čtení celé 2 knihy v PDF

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Pricina_tolika_bidy_a_zla_ve_svete_I_dil.pdf  

http: //www.spiknuti -proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Konec_svobody_narodu_se_blizi_II_dil.pdf  


Putin - nejlepší články o tom jak likviduje satanisty a osvobozuje Zemi

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g61.html  

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g64.html  

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g67.html  

http : //necenzurovane.net/gosudarjon/g81.html  

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g91.html  

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g76.html  Lékařská věda je podvod a nebezpečné věci zdraví škodlivé.

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g79.html  

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g33.html  

https://tadesco.org/wifi-tiche-zlo-ktere-nas-vsechny-pomalu-jiste-zabiji/comment-page-1/

https://tadesco.org/nove-vakciny-dokazi-trvale-zmenit-vase-dna-aneb-kdyz-si-lekari-hraji-bohy/comment-page-1/

https://tadesco.org/vyzkum-ukazuje-ze-dokonce-i-bezpecna-uroven-bpa-nenarozene-dite-skodliva-prispiva-k-problemum-vyvojem-mozku-pohlavi/


https://tadesco.org/vim-rakovine-ni-vydelava-farmafie/

https://tadesco.org/5-chyb-ktere-lidi-delaji-kdyz-zjisti-ze-maji-rakovinu/comment-page-1/


https://tadesco.org/proc-dobre-hned-probuzeni-pit-vodu-japonci-vedi-uz-davno/comment-page-1/


https://tadesco.org/manipulacia-vedcov-korporaciami-ako-vdaka-monsantu-konzumujeme-toxicky-glyfosat/

https://tadesco.org/rusko-pripraveno-stat-se-svetovym-lidrem-ve-vyvozu-biopotravin/comment-page-1/ 

https://tadesco.org/vite-co-jite-vsichni-vyrobci-potravin-vymyvaji-a-oblbuji-vas-mozek-za-ucelem-zisku-slovensky-farmar-objevil-revolucni-pestovani-zeleniny/

https://tadesco.org/mistni-lekar-nam-rekl-ceho-jsou-vyrobeny-ockovaci-latky-vite-slozeni-vas-prekvapi/

Benjamin Fulford 

Mluvčí společnosti bílého draka, která likviduje Chazarský satanistickou mafii a stejně osvobozují Zemi z otroctví


http://tadesco.cz/odstranovani-chazarske-mafie-pokracuje-masivnim-zatykani-saudu-nasleduje-zatykani-americanu/  

http://tadesco.cz/cistky-od-chazarskych-mafianu-se-zintenzivnuji/  

http : //tadesco.cz/cistky-od-chazarskych-mafianu-se-zintenzivnuji/  

http://tadesco.cz/byvali-prezidenti-zbankrotovane-korporace-usa-zebravem-maratonu-kmotra-bushe/ 

http://tadesco.cz/vyjednava-se-samitu-trumpem-kim-jong-unem-pote-selhaly-pokusy-chazarske-mafie-rozpoutat-svetovou-valku/  

http://tadesco.cz/prichazi-neco- velkeho-shoduji-se-zdroje-MI6-Mossadu-cia-NSA-Pentagonu-Yakuzy-dalsi /  

http://tadesco.cz/usa-provedly-jaderny-utok-severni-koreu-japonsko-se-rozhodlo-vykopnout- premiéra-Abeho /  Viktor Orbán 

Premiér Maďarska, který bojuje proti Ilumináti neboť ho chrání Putin a bílá šlechta což je opak černé šlechty. Orbána chrání rodina Pálfyovců a rodina Esterházy. 


https://www.youtube.com/watch?v=n9X2cYB7OKg  

https://www.youtube.com/watch?v=cQf9U4TQa4c  

https://www.youtube.com/watch?v=e6w8ybqa5EA  

https: // www .youtube.com / watch? v = heNsvefd2to  

https://www.youtube.com/watch?v=UIzUGOtoLXs  

https://www.youtube.com/watch?v=6ZT37l9vWCw  

https://www.youtube.com/ watch? v = rYcqDjTwB  Marine Le Pen

https://www.youtube.com/watch?v=xs7n-nF4zxI  

https://www.youtube.com/watch?v=jheWLedhmQA  

https://www.youtube.com/ watch? v = z3GKI9yyImo 

Kdo je Gasudarjon Andromeda?

Nejprve si pozorně jaký byl můj život a co jsem zažil.

Jako 16 letý jsem doma v našem bytě měl kontakt 2 krát za sebou s mimozemšťany z galaxie Andromeda. Pocházejí z její spirálovitého ramene ale ze zakřiveného časoprostoru. Jsou z té nejvyšší možné dimenze jaká v zakřiveném časoprostoru existuje. Jaká dimenze to je nemohu z taktických důvodů říci. Jejich velitel se jmenoval Gasudarjon a byl jejich generálem. Řekl, že byly právě ve válce, která probíhala napříč celou jejich galaxií i naší galaxií mléčnou cestou. Tehdy se psal rok 1994. Já jsem si jeho jméno vybral jako anonym protože, mám jeho ochranu a energetický štít. Jsem pod neustálým dohledem této nám nakloněné rasy.Je to však úplně jiná rasa jako rasa Androméďané, která kontaktovala Alexa Coliera. A je to úplně jiná rasa než ta, která ničí celý náš svět v podobě Archon a skupiny Chimera, který také pochází z galaxie Andromeda jako temné bytosti odpojeno od Boha. Andromeda jako galaxie je však obrovská a žije tam miliony civilizací. Proto nemohou být všichni zlí. Z taktických důvodů nikdy neuvedeme jak se ti moji mimozemšťané přivolávají. Ze stejných důvodů neuvedeme ani to jak to celé probíhalo a jak jsem k nim přišel.

 

Já osobně jsem v těle člověka jako každý z nás. Reinkarnovat jsem se sem jako ostatní. Jsem ve skutečnosti Arkturiáni z galaktické konfederace, která pochází z 10 až 11 dimenze. Arkturiáni pocházejí z dimenze 5 ale někteří jedinci vlastním duchovním vývinem dospěli až do těchto vysokých dimenzí.

Takže pokud jsem hodně krát psal, že se nebojím nikoho a ničeho na světě nebo, že ilumináti a satanisté ani temné síly nade mnou nemají žádnou moc tak takto jsem to myslel. Moje síla jako fyzická tak i duševní mi dává moc a sílu nad temnými silami. Bůh mě vybral jako jednoho z mála lidí zde na Zemi na ty největší cíle a mám vlastní misi, která je maximálně úspěšná a plním ji excelentně do puntíku. Láska a pravda jsou mi svaté a vyvedu tuto Zemi z utrpení. Zem bude brzy osvobozena a to jednou provždy.Kolem celé Zemi ve výši 13, 6 km i pod ní ale i ve výšce 20 km, 30 km, 40 km 80 km jsou rozestavení moji bratři v počtu pár miliard vesmírných lodí v podobě zcela celé galaktické konfederace. Všichni jsou stínění tedy krytí maskováním v podobě tekutého metanu a plazmatických prvků. To proto, že žádná technika Země je nedokáže pomocí radaru ani satelitů identifikovat a natož už ne sestřelit. Moje vlastní armáda Arkturiáni vlastní tu nej vyspělejší technologii v tomto vesmíru i největší vesmírné plavidlo. Proto mi je pouze do smíchu, aby mě nebo mých lidí někdo zničil. Proto se mohu vyhrožovat i samotnému peklu co jsem i několikrát dělal ..Satanisté budou zničeni a byli z tím již obeznámeni všichni i Vatikán, jezuité, černá šlechta a ostatní. Bylo jim řečeno toto. Pokud se nezdají budete zabiti a zlikvidování. Za malou chvíli moji lidé zničí poslední věci kolem Zemi čím temné síly podmínovali Zemi. Tehdy pokud ty věci přestanou existovat a lidstvo již nebude rukojmím tak nastane přímý útok. Vy všichni o malou chvíli uvidíte nový svět a vše se vám bude měnit před očima.

Váš Gaudarjon velitel vesmírné lodi Arkturiáni v těle člověka na Zemi.

Z lásky k mým milovaným bratřím a sestrám pokud celému lidstvu.

 

POKUD CHCETE ZNÁT PRAVDU O OČKOVÁNÍ, 5G SÍTÍCH A KORONAVIRU

 

korona video

 

 

 

ADRENOCHROM aktualizováno 21.4. 2020

https://friedliche-loesungen.org/feeds/international-operierendes-pado-satanisches-netzwerk-mehr-als-100000-kinder-und-leichen-aus

https://tadesco.org/marneho-okenko-16-04-2020-deepstate-ztraci-nervy/?fbclid=IwAR0Al0vppjWOUCL9Ih9vquS1oAi1aCuiNDpePq0ixtDL_HFsewoHehfqtaM

adrenochrom

 

 

 

Adrenochrom z dětské krve - droga bohaté elity

 

Adrenochrom 2

 

Gates 2

Ruské video o Adrenochromu

Níže v odkazu a ve videu něco o 5G

https://www.otevrisvoumysl.cz/virus-neni-problem-jde-o-neco-uplne-jineho-dulezity-vzkaz-taygetanu-o-soucasne-situaci-5g-nanotechnologie/?fbclid=IwAR2m7HWyMgrS1QFzsOamfdfavO02pJeQWGQhU29HbN1FAFOcracOwp61onE

Covid 19

covid 2

 Prezident Tanzanie odhaluje manipulaci s testy na koronavirus

JAK TO VŠECHNO BYLO ???

Fauci

 

Informace o technologii 5G 

5G

Petice proti 5G ZDE:  https://www.petice.com/pozastavit_zavadeni_5g_a_zabyvat_se_diskusi_na_stavajici_bezpecnostni_limity?fbclid=IwAR3KFirsWOpoFNXjUO8uTw2ZBq8UGo7BSyUrTiPhmE38SFnECBWmVVtmOyo

 

Aktualizované informace o 5G

https://www.alza.cz/5g-sit

5G mapa

 

Proslov italské poslankyně o Billu Gatesovi, korupci a očkování

 

gates 3