Kniha Urinoterapie J. Cingroš

kniha foto

 

Pro přečtení knihy klikni : ZDE

nebo zde          https://docplayer.cz/17490278-Jiri-cingros-urinoterapie.html?fbclid=IwAR3Lu_6A3j1cjKu3FNCQQzGRQSII1iIqOC4KNeNXBZ6x2fuVZlKYrp6k1Fg

 

Cingroš foto

 

Ing. Jiří Cingroš se narodil 1. května 1941. Jako tlumočník a překladatel často pobýval v Rusku a ve Střední Asii, odkud přivezl materiál pro svou první knihu o léčitelství Sám sobě doktorem, která byla a zatím stále je velice úspěšná na knižním trhu. Po r. 1989 pracoval jako  1.  tajemník   pro   kulturu   na   čs.   velvyslanectví v Moskvě. Zde se seznámil s další v Rusku a na východě vůbec velice rozšířenou metodou - urinoterapií neboli léčením močí. Tuto metodu společně s očistnými kroky uplatňuje   na   sobě   a   svém   okolí   již   několik   let    s vynikajícími výsledky.

Nedávno autor přesídlil pracovně do hlavního města Jemenu Sanaá, tedy do pozdního středověku, minimálních hygienických podmínek, nadmořské výšky  2 600 metrů, kde je o třetinu méně kyslíku a silné sluneční záření. I zde mu urinoterapie pomohla překonat počáteční těžkosti a rozbít pověru o těžkém přechodu Evropana do tropických a jiných nepřátelských krajin. Přitom s sebou si nevzal jediný lék a doktory už několik let neuznává.

Co se v knize dozvíte

Úvod...................................................................................................................................... 3

Jak vzniká moč?..................................................................................................................... 6

Vlastnosti moči...................................................................................................................... 8

Jednotlivé součásti moči a jejich vlastnosti......................................................................... 10

Druhy uriny a jejich zvláštnosti........................................................................................... 19

Praktická urinoterapie.......................................................................................................... 31

Způsoby zpětného zavádění uriny do lidského organizmu.................................................. 32

Na co musí být připraven člověk praktikující urinoterapii.................................................. 43

Urinoterapie v konkrétních případech................................................................................. 49

Urinoterapie při nemocech zažívacího traktu...................................................................... 54

Urinoterapie a léčení infekčních nemocí............................................................................. 55

Urinoterapie a plísňová onemocnění kůže........................................................................... 56

Urinoterapie a nemoci ledvin.............................................................................................. 57

Urinoterapie a nemoci jater................................................................................................. 59

Urinoterapie a cukrovka...................................................................................................... 60

Urinoterapie a nemoci srdce a cév....................................................................................... 62

Urinoterapie a oční nemoci.................................................................................................. 63

Urinoterapie a nádorová onemocnění.................................................................................. 64

Urinoterapie a nemoci z nachlazení..................................................................................... 67

Urinoterapie a kožní nemoci................................................................................................ 69

Urinoterapie a usazování solí, polyartritida......................................................................... 71

Urinoterapie a ženské nemoci.............................................................................................. 72

Urinoterapie při onemocnění plic........................................................................................ 75

Urinoterapie a pohlavní choroby......................................................................................... 77

Urinoterapie a gangréna, nehojící se rány, modřiny, spáleniny, kousnutí.......................... 78

Urinoterapie a kosmetika..................................................................................................... 80

Urinoterapie a omlazení organizmu..................................................................................... 82