Co je DMSO - vysvětlení

DMSO

DIMETHYLSULFOXID   skutečně zázračný roztok

Síra: Základ života  (článek MUDr. G. Segury) MUDr. Gabriela Segura je lékařem srdce s rozsáhlými zkušenostmi a zájmem o alternativní zdravotní výzkum, psychologii a lidské stavy. Pravidelně přispívá k Sott.net a udržuje její zdravotní stránku Health Matrix (http://www.health-matrix.net )

Historie

V roce 1866 izoloval ruský vědec Alexander Saytzeff látku s velice zvláštním chemickým složením. Byla krystalická, bez zápachu, netoxická a při konzumaci měla chuť podobnou česneku. V té době Saytzeff neměl žádné tušení, že jeho objev bude během celé jeho lékařské historie velmi kontroverzní, že bude zkoušen v mnoha tisících studií a poskytne zázračnou úlevu mnoha pacientům. 

Mluvím zde o dimethylsulfoxidu (DMSO), což je organická sloučenina síry, která byla používána pouze jako průmyslová rozpouštědla, tedy dokud její léčebné vlastnosti nebyly objeveny v roce 1963 výzkumným týmem vedeným doktorem Stanleym W. Jacobem. 

DMSO je vedlejším produktem "sulfátového procesu“, který převádí dřevo na dřevěnou buničinu a zanechává téměř čistá celulózová vlákna. Z průmyslového hlediska, tento proces zjednodušuje zpracování dřevěných štěpů směsí hydroxidu sodného a sulfidu sodného, ​​známého jako bílé louhy, rozbíjejí vazby, které spojují lignin (z latinského slova lignum, tedy dřevo) s celulózou.

DMSO se užívá jako lék proti bolesti a také při popáleninách, akné, artritidě, mentální retardaci, mrtvicích, amyloidóze, poranění hlavy, sklerodermu, zklidňuje zuby, zmírňuje bolesti hlavy, hemoroidy, bolesti a zranění svalových tkání, účinně zabraňuje paralýze při poranění páteře a zjemňuje zjizvené tkáně. Ve skutečnosti je užitečné u více než 300 onemocnění a je naprosto bezpečný a netoxický. Možná si myslíte, že sloučenina, která má tolik údajných použití a výhod, by měla být automaticky podezřelá, takže se podívejme blíže na její vlastnosti a dostupné údaje abychom osvětlili příčiny jejich téměř zázračných účinků.


Síra: Základ života

DMSO je meziproduktem globálního cyklu síry, který distribuuje biologicky dostupnou síru pro všechny živočišné a rostlinné životy (Parcell, 2002). Sloučeniny síry se nacházejí ve všech buňkách těla a jsou nezbytné pro život, které jsou potřebné pro řadu chemických reakcí podílejících se na detoxikaci léčiv a jiných škodlivých toxinů, a mají potenciální klinické použití při léčení celé řady stavů. Jako jsou např. deprese, fibromyalgie (mimo kloubní revmatismus), artritida, intersticiální cystitida, různá atletické poranění, městnavé srdeční selhání, diabetes, rakovina a AIDS (Parcell, 2002). Mezi sloučeninami síry je DMSO pravděpodobně ten, který má nejširší rozmezí a největší počet terapeutických aplikací, které byly kdy ukázány pro jakoukoli jinou chemickou látku. Má přibližně 40 farmakologických vlastností, které mohou být přínosné při prevenci,

Kdosi si stěžoval Dr. Jacobovy na velké bolesti hlavy a dal mu svolení, aby použil DMSO po vyslechnutí jeho zvláštních schopností. Bolest hlavy byla pryč během několika minut, vrátila se za čtyři hodiny a odešla za dobro poté, co byl DMSO aplikován podruhé. Žena, která měla mozkovou příhodu, po aplikaci DMSO natřením na bolestivou čelist, mohla normálně psát se svou původně paralyzovanou rukou a mnohem lépe začala chodit. (Haley, 2000)


Terapeutické vlastnosti

DMSO je účinný proti bolesti tím, že blokuje nervová vlákna, která produkují bolest. Snižuje zánět a otok tím, že redukuje a snižuje působení zánětlivých chemických látek. Zlepšuje přívod krve do oblasti zranění dilatací krevních cév a zvýšením dodávek kyslíku a snížením lepivosti krevních destiček. Stimuluje hojení, což je nejklíčovější v jeho užitečnosti. Je jedním z nejúčinnějších volných radikálů, kteří jsou lidstvu známi, ne-li ten nejsilnější. To je velice klíčový mechanismus, neboť některé molekuly volných radikálů v našem těle vytvářejí nerovnoměrný počet elektronů a nestabilita čísla způsobuje, že zničí zdravé lidské buňky. DMSO se k těmto molekulám připojuje (navazuje) a potom se společně z těla vyloučí ven. 

Doktor Stanley Jacob, zkoumající DMSO v šedesátých letech minulého století zjistil, že DMSO také s lehkostí proniká kůží a hematoencefalickou bariérou (přechod mezi mozkovými kapilárami a mozkovou tkání) velice rychle a snadno proniká veškerými tkáněmi a vstupuje do krevního řečiště. Navíc DMSO chrání buňky před mechanickým poškozením. Má uklidňující účinek v centrální nervové soustavě a dosáhne všech částí těla při vstřebávání skrz kůži, včetně mozku. To znamená, že DMSO aplikovaný na jednu oblast často vede k úlevě od bolesti v nějakém jiném místě, kvůli jeho systémovému účinku. 

Působí jako nosič pro jiné látky nebo léky a také zesiluje jejich účinek. Ve skutečnosti, pokud jsou některé léky rozpuštěné v DMSO (např. kortikoidy, antibiotika a inzulín) mohou být používány v nižších dávkách než obvykle, aniž by se snížila jejich terapeutická účinnost. Tím pádem se výrazně snižují nežádoucí účinky těchto léků. Takto navázané léky na DMSO jsou schopny projít hematoencefalickou bariérou (přechod mezi mozkovými kapilárami a mozkovou tkání), která je obvykle neproniknutelná. 

DMSO podporuje vylučování moči a funguje jako relaxační sval. Posiluje imunitní systém, zvyšuje produkci bílých buněk a makrofágů, které v těle ničí cizí materiál a patogeny. Také má antibakteriální, antivirová a antifungální vlastnosti. DMSO také zvyšuje propustnost buněčných membrán, což buňkám umožňuje snadnější vyplachování toxinů z buňky. 
DMSO má radioprotektivní vlastnosti proti letálním a mutagenním účinkům rentgenových záření v buňkách, buněčných systémech a celých zvířatech. 

Má také kryoprotektní vlastnosti, Což znamená, že je schopen chránit před úrazem způsobeným zmrazením. 
Bylo také prokázáno, že DMSO má cholinesterasové vlastnosti (Sams, 1967), jinými slovy, inhibuje (zamezuje) narušování enzymů acetylcholinu, což zvyšuje jak hladinu, tak dobu působení tohoto důležitého neurotransmiteru. Acetylcholin je zodpovědný za učení a paměť a je také uklidňující a relaxační. Acetylcholin je také důležitým faktorem při regulaci imunitního systému, který působí jako hlavní brzda zánětu v těle. 

Jako zdroj síry pomáhá DMSO při detoxikaci těžkých kovů. Síra se váže na toxické těžké kovy (rtuť, olovo, hliník, kadmium, arsen, nikl) a odstraňuje je močením, defekací a pocením. 


FDA a farmaceutické giganty

DMSO se prodává v obchodech se zdravou výživou, přes internet rozesílá prostřednictvím pošty ve většině zemí světa. Používají ji milióny lidí pro řešení svých zdravotních problémů. Jenže v USA je DMSO schváleno FDA pouze jako konzervační činidlo pro kmenové buňky, buňky kostní dřeně a orgány pro transplantaci a pro intersticiální cystitidu - bolestivý zánětlivý stav močového měchýře, který je velmi obtížné léčit s jinými terapiemi. 

To, že DMSO nenalezlo takové uplatnění jako jiné zdravotní léky, je částečně způsobeno neschopností testovat ho v dvojitě zaslepených experimentech. Slepé studie, jak naznačuje název, vyžadují provedení studie bez vědomí, který pacient užívá placebo nebo lék. V případě DMSO,  je slepá studie nemožná, jelikož zvláštní příchuť a vůně česneku (bez ohledu na způsob aplikace) mu znemožňuje zúčastnit se klinických testů a tím pádem dalších aplikací v lékařství (Steinberg, 1967). 

Pokud byste hledali záznamy o DMSO v Národní knihovně medicíny USA (pubmed.gov), získáte téměř 30 000 indexovaných výsledků, což z něj činí jednu z nejvíce studovaných sloučenin naší doby. A protože ohledně DMSO nelze předložit požadované výsledky testů nutných pro jeho schválení ve zdravotnictví, i když jeho účinnost a nízká toxicitou je nesporná, upadá pomaličku tento zázračný roztok v zapomnění.  

Je zřejmé, že DMSO je běžná chemikálie, kterou lze vyrábět levně. A tak žádná farmaceutická společnost nemůže získat exkluzivní patent, jelikož se jedná o přírodní složku, a proto neexistuje významná finanční návratnost. Tuto skutečnost citoval ředitel velké farmaceutické společnosti slovy: "Je mi jedno, jestli je DMSO jedním z největších léků našeho století a my všichni víme, že tomu tak je, nestojí nám to však za to" [CBS TV show 60 minut s Mike Wallace, Riddle of DMSO]. Pokud by měl být DMSO schválen FDA, byl by to obrovský konkurent pro farmaceutické společnosti, které by nemohly držet patenty. Podle slov ředitele Úřadu pro léčivé přípravky FDA, J. Richard Crout, MD, "DMSO je svou nízkou toxicitou bezpečná sloučenina (...) Myslím, že je faktem je, že farmaceutické společnosti nejsou ochotni investovat do něčeho, pokud si nemyslý, že z toho bude nějaký finanční výnos "[CBS TV show 60 minut s Mike Wallace, Riddle DMSO]. 

I přes tato omezení při používání DMSO, tisíce Američanů každý rok nakupují na "černém trhu", jeho popularita se nerozšiřuje prostřednictvím publicistik,  ale spíše systémem "z úst do úst". Když máte něco, co pomáhá při téměř všech onemocněních, včetně některých život ohrožujících, lidé to přirozeně doporučují přátelům a rodině!


Některá další fakta

V šedesátých letech se výzkum s DMSO na lidech dočasně zastavil poté, co bylo zjištěno, že u některých zvířat ošetřených DMSO dochází ke změnám v oční čočce. Některé z těchto změn připomínaly změny pozorované u stárnoucích psů (Gordon, 1967), nicméně výzkum byl postupně restartován poté, co nebyly nalezeny žádné důkazy o změnách očí u lidí. Jak uvádí Daniel Haley ve své knize Politika v léčbě: "Zkoušky u králíků, psů a prasat (ale ne lidí) ukázaly některé problémy. Když se těmto zvířatům aplikuje množství DMSO, které se rovná asi desetinásobku maximální lidské dávky, po šesti měsících užívání by mohly vést k mírným změnám v čočkách očí těchto zvířat, které by mohly způsobit lehkou krátkozrakost. Tyto změny v oku nestačily například na to, aby způsobily problémy se psem při běhu )narážení do věcí atd.) Tyto změny zmizely poté, co byly masivní dávky DMSO zastaveny. 

Ve skutečnosti je DMSO účinný pro makulární degeneraci (ztráta centrálního vidění) a retinální onemocnění, obě oční onemocnění. Toto se zjistilo u pacientů s Retinitis Pigmentosa (ztráta periferního vidění), kteří užívali DMSO pro některé muskuloskeletální poruchy (poškození nebo onemocnění klobů). Zjistili, že jejich zrak se zlepšil a někteří pacienti měli pozoruhodné výsledky (Morton, 1993). 

Pokud se jedná o oči, důkazy o působení DMSO jsou docela opačné. Když několik pacientů léčených DMSO pro svalové problémy hlásilo Dr. Jacobovi, že jejich zrak zlepšil, poslal je k Dr. Robertovi O. Hillovi, oftalmologovi na Oregonské lékařské fakultě. Potvrzující příznivé změny využil Dr. Hill k vlastním experimentům s DMSO. Jeho výzkum ukázal, že kapky 50% DMSO jsou účinné při léčbě retinitis pigmentosa a makulární degeneraci a předložil o tomto zprávu na symposiu New York Academy of Sciences v roce 1971. (Haley, 2000)


Počet úmrtí souvisejících s léčbou oficiálními léky v USA se odhaduje na více než 200 000 ročně, což činí léky třetí nebo čtvrtou hlavní příčinou úmrtí (Pezzalla, 2005). Dokonce i běžné léky proti bolesti nazývané NSAID, z nichž příklady zahrnují Advil, Motrin, Aleve a aspirin, představují každoročně v USA přibližně 7 600 úmrtí a 76 000 hospitalizací (Tamblyn a kol., 1997). Vzhledem k tomu je možné bezpodmínečně prohlásit, že DMSO patří mezi nejbezpečnější látky na světě. Ve skutečnosti klasický test toxicity - test LD-50 - měří letální dávku (LD), při které je usmrcena polovina skupiny pokusných zvířat. Testy LD-50 pro aspirin a DMSO ukazují, že aspirin je sedmkrát více toxický než DMSO (Haley, 2000).


Rychlý průvodce při potížích a aplikace

DMSO se obecně aplikuje na kůži formou gelu, krému nebo samotným naředěným DMSO. POZOR. Roztok se ředí nejen kvůli citlivosti pokožky a lepší vstřebatelnosti. Koncentrace nad 90% je neúčinná. Nepomůže od bolesti ani netransportuje látky do těla. Může být rovněž užíván ústy nebo jako intravenózní injekce, v mnoha případech spolu s jinými léky. Podává se také subkutánně (vpravení malého množství léku pomocí jehly do podkoží), intramuskulárně (vpravení léky pomocí jehly do svalu), intraperitoneálně (aplikace do dutiny břišní), intrathekálně (do prostoru mezi mozkem nebo míchou a mozkomíšními obaly nebo do mozkové komory), inhalačně, instiluje (vpravení léku) se do oka, na slizniční membrány a do močového měchýře. Síly a dávky se velmi liší. 

Pokud se jen zabýváte bolestí nebo zraněním, použijte některou z výše uvedených aplikací. Nepijte DMSO. Pití je pro větší detoxikaci a různé vnitřní potřeby. Pokud používáte krém s růžovým vonícím DMSO, je pravděpodobné, že nikdo nebude ani cítit vůni DMSO jako česnek. 

Vnitřní užívání

Obvyklá perorální (vnitřní užívání) dávka DMSO je jedna čajová lžička denně 70% DMSO (Morton, 1993). Ale protože může vyvolat silné detoxifikační reakce a DMSO se může vylučovat z těla i několik dní, je nejlepší, aby se začalo pouze jednou dávkou týdně. Začněte s poloviční čajovou lžičkou DMSO 50% a zvyšte na čajovou lžičku DMSO 70%, pokud nejsou silné detoxikační reakce a roztok je organismem dobře tolerován.

 

Aplikace na kůži

Když používáte tekutý DMSO na kůži, nechte ji působit po dobu více než 20 až 30 minut, než uschne a zbytek čistou látkou setřete. Kůže musí být čistá, suchá a neporušená pro jakékoliv použití DMSO. Obličej a krk jsou citlivější na DMSO a neměly by se používat žádné vyšší koncentrace než 50%. Lokální koncentrace DMSO by měly být udržovány pod 70% v oblastech, kde dochází ke snížení krevního oběhu. Když se na pokožku aplikuje 60 až 90% DMSO, může nastat teplo, zarudnutí, svědění a někdy lokální kopřivka. To obvykle zmizí během několika hodin a při použití přírodní aloe vera gelu nebo krém, lze tento efekt úplně potlačit nebo zabránit. Když 60 až 90% DMSO aplikuje dlaněmi rukou, pokožka se může zvrásčit a zůstat tak i několik dní.

"Můj bratr si namazal na rameno a krk DMSO gel (70% dmso, 30% aloe vera), protože ho zde velmi bolelo.Bbolestivost ustoupila za několik hodin, i když způsobila zčervenání / podráždění pokožky. Má babička má revmatoidní artritidu, která způsobila, že jí nohy bolely a bolely nepřetržitě a já jsem ji nechal aplikovat stejným DMSO gelem na  3-4 dnech, kdy ji jednou denně aplikuje, Otok byl z 90% pryč a myslím, že za 4-5 dní to bylo už 100% pryč, a ona říkala, že i bolest se zmenšila. " - Michael Shatskiy, Los Angeles, Kalifornie, Spojené státy


Pacienti s chronickou bolestí musí často podávat látku 6 týdnů , než dojde k větší změně, ale mnozí hlásí tak velkou úlevu, jakou do té doby nebyli schopni dosáhnout žádným jiným způsobem. Obecně platí, že čím je chronické onemocnění větší a delší, tím delší doba léčby pomocí DMSO musí být použita k dosažení výsledků (Steinberg, 1967). 

Nejvíce společných zdravotních problémy, u kterých lidé budou užívat lokální aplikaci DMSO, zahrnují akutní muskuloskeletální (poškození nebo onemocnění kloubů, šlach a vazů) poranění a záněty. Čím dříve se použije DMSO, tím lepší je výsledek. 70% koncentrace DMSO smíchaného s vodou v objemech v rozmezí od 8 do 12 ml (2-3 čajové lžičky), která se aplikuje na poškozené místo v širokém okolí alespoň třikrát denně, bude mít léčivý účinek u 4 z 5 lidí.


Artritida, podvrtnutí a namožení

Poskytuje rychlé zlepšení bolesti a zvýšené pohyblivosti a snižování zánětu při vnějším použití na kůži. Můžete vidět pozitivní účinky už během 5 až 20 minut a obvykle trvají 4 až 6 hodin. (Steinberg, 1967).

"Po použití DMSO u šestiletého dítěte, které trpělo silnou revmaitidní artritidou, za půl hodiny dítě mohlo pohnout ramenem a poprvé po dvou letech otočit hlavou. Začal oplakat a tekly mu slzy: "Proč pláčeš?" Zeptal se jí doktor Jacob: "Protože už mě to nebolí" odpověděla (Haley, 2000) 

"Můj bratr má artritidu páteře. Má velké bolesti nebo spí více jak ½ celého dne. Když je ošetřen DMSO, je schopen vést normální, aktivní život ... Jen jedno použití tohoto levného, bezpečné DMSO změnilo mého bratra z nemohoucího pacienta na aktivního muže, bez bolesti za přesně 30 minut! " (Haley, 2000) 

June Jones, quaterback a pozdnější trenér týmu  fotbalové Atlanti Falcons, měl v pravém rameni bursitidu způsobenou kalcifikací. Jeho kariéra téměř skončila, jelikož jen těžko mohl zvednout ruku, natož hodit fotbalový míč. Ale dozvěděl se o DMSO a použil DMSO na léčbu, jako tisíce dalších. Získal opět pohyblivost a sílu v rameni po 30 denním používání DMSO kalcifikace zmizela. (Haley, 2000)

Mrtvice

Aplikované krátce po mrtvici může DMSO rozpustit sraženinu, která způsobuje mrtvici, obnoví oběh a zabrání paralýze. Jakmile DMSO vnikne do těla, buď pokožkou, při vtírání, nebo ústním podáním nebo in vitro, proniká a prochází mozkovou bariérou. V ideálním případě by měla být aplikováno in vitro. Ale i podaný vnitřně ústy pomůže zlepšit krevní oběh.  (I.V.) 

I když DMSO 40% způsobuje prodloužení doby krvácení, je stále indikováno pro použití při léčbě embolické nebo hemoragické mrtvice. DMSO je lepší než jakákoliv jiná léčba zranění mozku, kde je přítomno velké množství krvácení (Morton, 1993).

Jeden muž, který utrpěl mrtvici v 7:30, odmítl jít do nemocnice a až poté, co jeho manželka promluvila s doktorem Stanleym Jacobem, což se stalo až  18:30 začala aplikovat DMSO. Počínaje 19:00 mu začala podávat 50 ml DMSO v malém pomerančovém džusu každých 15 minut po dobu dvou hodin a poté každých půl hodiny po dobu dvou hodin. Druhý den byl její manžel lepší a brzy se vrátil do normálu. Tuto látku,  která může zastavit mrtvici, jak vidíte, je něco, co by lidé měli mít ve své domácí lékárničce.. (Haley, 2000)


Srdeční záchvaty, zranění mozku a páteře

DMSO může pomoci neutralizovat škodlivé účinky na srdce a mozek, při zdravotních poruchách zahrnujících poranění hlavy a míchy, cévní mozkovou příhodu, dysfunkci paměti a ischemickou chorobu srdce (Jacob, de la Torre, 2009). Roztok 40% DMSO by měl být podán do čtyř hodin, aby byl účinný, v průběhu devadesáti minut je to ale nejlepší. Užívání in vitro.

DMSO a přenos kyslíku
Jakmile se ukázalo, že DMSO  působí jako velmi účinný systém přenosu kyslíku, otevřely se možnosti použití těchto látek k léčbě mnoha zdravotních poruch. Zejména těch, které jsou způsobeny nedostatkem transportu kyslíku. Praxe ukazuje, že DMSO je velmi užitečný při minimalizaci poškození z traumatického poranění mozku v důsledku úderu do hlavy nebo mrtvice.  DMSO bude zvyšovat transport kyslíku do mozkových buněk do té doby, než se obnoví prodění krve a bude obnoven konvenční systém přenosu kyslíku. 

 

Po in vitro podání DMSO se zvyšuje množství průtoku míšní krve do oblasti traumatu. Jednou z prvních věcí, ke kterým dochází po traumatu míchy, je to, že dochází ke snížení množství kyslíku z krevního oběhu, protože krevní cévy  ztuhnou nebo zastaví proudění krve. Bez nějakého zásahu tkáň nabobtná a to nakonec to vede k ochrnutí. Při mozkové mrtvici se člověk buď stává komatózní nebo letargický nebo zemře. Při infúzi DMSO okamžitě po poranění (nebo mrtvici) je tomu zabráněno. - Dr. Jack de Ia Torre, profesor fyziologie a neurochirurgie na univerzitě v Novém Mexiku 

Dr. Stanley Jacob dokonce dal intravenózně DMSO lidem, kteří byli již ochrnuti - paraplegikům - a někteří znovu začali používat své končetiny. Jeden člověk, quadraplegic se dokonce dostal zpět na vysokou školu a pak pracoval v bance. (Haley, 2000)


Infekce

Při kombinaci s antibiotiky bude DMSO konvertovat bakterie, které jsou rezistentní vůči danému antibiotiku, a stanou se opět citlivé na toto stejné antibiotikum Budeme  potřebovat 80 až 90% roztok DMSO, aby byl klinicky užitečný (Pottz, Rampey, Benjamin, 1967). DMSO byl použit k transportu antibiotik do těžko dosažitelných oblastí těla s vynikajícími výsledky, jako je kostní dřeň a mozek (Sanders, 1967). 

DMSO rozpouští povlak virového proteinu, takže jádro viru zůstává nechráněno svou nukleovou kyselinou a je tak vystavenou našemu imunitnímu systému. Aplikován topicky (přímo na místo postižení) zmírňuje léze, ke kterým dochází v důsledku herpesu atd. (Morton, 1993). 

Vetřením do nosních dírek nebo lokálně namazáním v obličeji, DMSO může během několika minut zprůchodnit zablokované dutiny. DMSO byl použit s úspěchem u pacientů s polypy (Marvin, 1967). 

DMSO může pomoci vyléčit zánět dásní a snížit zubní kaz a jejich bolest tím, že je natíráme na příslušné oblasti.

"Mám farmaceutický čistý DMSO a večer ve dvou polévkových lžičkách nalévám do sklenice, vložím do něj 20 mg doxycykinu (tetracyklinové antibiotikum), přidám asi 2 čajové lžičky destilované vody a pak to převaluji v ústech asi 2 nebo 3 Minuty a pak to spolknu. Takže myslím, že je to asi 50% roztok. Opravdu úžasně to zapůsobilo v ústech. Zanícená čelist se uklidnila asi o 70% za pár dní. Možná i více. Očekávám, že po dnešní dávce dojde k úplnému zklidnění." - L., Toulouse, Francie


Jizvy, keloiodní jizvy, popáleniny, modřiny

Koncentrace 50 až 80%, která se podává dvakrát nebo třikrát denně, zploští po několika měsících zvýšenou jizvu. DMSO má neuvěřitelně zklidňující a hojící účinky při povrchových popáleninách (Goldman, 1967) a když se rychle aplikuje na zranění, může eliminovat všechny modřiny.

"Používám to na můj obličej po dobu dvou týdnů. V březnu jsem měla záchvat akné a užívání DMSO mi doposud velmi pomohlo. Ale to, co mě velmi ohromilo, že se má hyperpigmentace-melasma (ohraničené změny barvy kůže, většinou hnědé) velmi zřetelně vytratila. DMSO je fakt úžasné!" - HG, Spojené státy 

"Zředil jsem DMSO na 50% roztok a aplikoval jsem ho na zanícené lymfatické uzliny. Dnes jsem ho znovu aplikoval a jsem naprosto překvapen jeho účinností !!!!! - Melissa Medlock, Coldwater, Michigan, USA!


Podiatry

Křečové žíly a zánět žil

DMSO může být účinné v léčbě bolestivých kuří oka, mozolů, zarostlých nehtů na nohou, puchýřů, vbočených palců, kladívkových prstů, patních ostruh, a dny.


Křečové žíly a tromboflebitida (onemocnění povrchového žilního systému)

Lokální aplikace DMSO může vyléčit a odstranit telangiectasii (metličkové žilky), malé dilatované krevní cévy poblíž povrchu kůže. Může také snížit velikost kuřích ok na nohou a záněty, které společně s nimi probíhají, spolu s uvolněním jejich křečovitého napětí (Marvin, 1967. Blumenthal, Fuchs, 1967).


Oční problémy

Jednou až dvakrát denně jedna kapka 25% roztoku DMSO (zředěného sterilním fyziologickým roztokem) pomáhá léčit problémy s očima, včetně šedého zákalu (kataraktu) nebo zeleného zákalu (glaukomu).

"DMSO je úžasné, a jelikož jsem četl, že má i vynikající výsledky při očních problémech, rozhodl jsem se ho také použít. Jako správný dobrodruh, jsem dnes zředil DMSO na 30% a nakapal 2 kapky do 1 oka, kde mám červené skvrny. Po aplikaci se červené skvrny drasticky zmenšily. Jediným vedlejším účinkem byl mírný pocit pálení, podobný jako při vyšetření zeleného zákalu. " - DZ, Spojené státy

Bolest hlavy

DMSO je vysoce účinný při cévních bolestech hlavy a s nimi souvisejícími svalovými napětími, které bolesti hlavy provázejí. DMSO aplikujeme do vlasaté části hlavy a může být použito také v blízkosti očí. DMSO 90% roztok je nejúčinnější (Ogden, 1967).


Duševní poruchy

DMSO je také užitečné při léčbě pacientů s následujícími diagnózami: (1) přeexponované stavy (akutní schizofrenní reakce, manická fáze manických depresivních psychóz, alkoholické psychózy, symptomatické psychózy); (2) některé příznaky chronických psychóz (autismus, stereotypie, negativismus, abnormální chování nebo bludy); (3) těžké neurózy (úzkostné reakce, podivíni) (Ramírez, Luza, 1967).

 

McGrady věnoval zvláštní pozornost výjimečnému dokumentu, který představili Dr. Eduardo Ramirez a Dr. Segisfredo Luza z univerzity Ayetano Heredia v Limě, Peru. Po rozsáhlých testech na zvířatech a potom u normálních lidí Dr. Ramirez oznámil, že aplikací injekcemi s roztokem 50% nebo 80% DMSO intramuskulárně pacientům s akutní a chronickou schizofrenií" a všichni ze 14 akutních případů byli propuštěni z nemocnice domů 45 dnů od začátku léčby DMSO ...

 
Genitourinární poruchy (genitální)

DMSO byl použit při léčbě řady pacientů s různými poruchami genitourinárního systému, včetně Peyronieho choroby (porucha tvaru penisu), intersticiální cystitidy, akutní epididymitidy (zánět nadvarlete). Někteří pocítily dramatickou úlevu od všech symptomů (Persky, Steeart, 1967).


Různé

DMSO ve spojení s dalšími léčebnými postupy a léky ukázal, že léčení rakoviny probíhá rychleji a účinněji. (Ayre, 1967). 

Intravenózní podávání DMSO výrazně snižuje patologickou permeabilitu (propustnost) střev, při zachování absorpčních schopností střev (Wang a kol., 1996). Vzhledem k tomu, že permeabilita střev má zásadní roli v chronických degenerativních onemocněních, je to velmi přínosné. 

DMSO má také vynikající výsledky u lidí postižených sklerodermou (tuhnutí vaziva pod kůží a ztenčování vrchní vrstvy kůže). Takové výsledky nebyly nikdy pozorovány u žádné jiné metody léčby (Scherbel et al., 1967).

Paní Jean Puccio z Washingtonu, DC svědčila jako svědek na slyšení senátora Edwarda Kennedyho u podvýboru pro zdraví v roce 1980 o svém zotavení ze sklerodermie. Při diagnóze v roce 1971 jí bylo řečeno, že žádná medikace a léčba jí nepomůže a že bude brzy odkázána na invalidní vozík a také brzy zemře. V době, kdy vyhledala doktora Jacoba, uvedla  senátorům že "Měla jsem potíže s dýcháním, chůzí a jíst".  „Díky nemoci mi ztuhla a ztvrdla tkáň a kůže tak, že jsem se nemohla pohybovat. Bylo pro mě těžké řídit, otočit klíčkem v autě nebo obrátit celé tělo." Zubař mi nemohl opravit zuby, protože jsem nemohla otevřít ústa. Teď můžu otevřít ústa jako každý jiný člověk," řekla. Poté, co její přecitlivělá kůže velmi pálila díky lokálnímu podání DMSO na kůži, doktor Jacob navrhl, aby to užívala ústně. Během šestiměsíčního užívání se její stav velice výrazně zlepšil a nyní může dělat všechno, jako zdraví lidé.(Haley, 2000)


Doufejme, že tento stručný přehled o skvělých schopnostech DMSO pomohl ukázat, žeje to opravdu lék naší doby. Jsem přesvědčen o jeho terapeutické síle, a to jak díky vlastním zkušenostem, tak i díky zkušenostem mnoha lidí, nemluvě o podpoře publikované vědecké literatury. Jeho použití a aplikace jej činí velmi praktickou látkou, kterou máte na svém zdravotním poli. V čisté formě je životnost DMSO neurčitá, takže může být používána po mnoho let.


Možné problémy při užívání

Česneková vůně a chuť v ústech, lze připsat specifickému metabolitu DMSO: dimethylsulfidu (DMS), jež je také součásti přírodní cibule a česneku (McKim, Strub, 2008). To může trvat jeden nebo dva dny. Umalého počtu lidí, obzvláště u mužů, může být zápach velmi silný. Pití většího množství vody pomůže vůni zmírnit. Další vedlejší účinky - jako jsou žaludeční potíže, bolesti hlavy, závratě a pocení - velmi pravděpodobně souvisejí s detoxifikačními reakcemi vyvolanými DMSO. 

Používejte pouze purifikovaný (čistý) a správně zředěný DMSO. Když ředíte čistý roztok DMSO, vždy to dělejte v destilované vodě. Při aplikaci je třeba před aplikací důkladně očistit místo nanášené kůže a také ruku, která jej nanáší. To je nesmírně důležité, aby se toxické látky neabsorbovaly přes kůži a netransportovaly do krevního oběhu. 

Je známo, že DMSO je jednou z nejméně toxických látek v biologii (Parcell, 2002), takže pokud nastaly větší vedlejší účinky, tak by měly pocházet z potenciálních kontaminantů nebo příjmu souběžných léků, které DMSO bude přenášet do těla. Znovu opakujeme, DMSO s jakoukoliv v ní rozpuštěnou látkou velice rychle proniká do pokožky, přes hematoencefalickou bariéru (prostor mezi mozkovými kapilárami a mozkovou tkání) a do dalších částí těla (svaly, vazy, orgány atd.)

Nezapomeňte také, že dimethylsulfoxid (DMSO) zvyšuje účinky léků na ředění krve, steroidů, léků na srdce, sedativ apod. Krom toho může kontaminace DMSO s acetonem nebo kyselinou vést k vážným zdravotním následkům. Buďte si vědom tohoto rizika při nákupu DMSO. Čistý roztok DMSO se během 2 hodin v ledničce změní na pevnou látku (jako led). Pokud je zmrzlá láhev obrácena vzhůru nohama a malé vodní čůrky proudí ledem, pravděpodobně máte veterinární stupeň DMSO. To je 90% koncentrace. Deset procent je destilovaná voda (Morton, 1993). 

Ženy jsou odrazovány od používání DMSO během těhotenství nebo kojení, přestože DMSO se používá k ochraně zamrzlých lidských embryí. DMSO může interferovat s testy jaterních funkcí a poskytovat nesprávné údaje. Tento problém lze snadno vyřešit čekáním týden po použití DMSO před provedením testu. 

Dlouhodobé užívání bylo dokumentováno jako bezpečné. Poškození očí, hlášené u laboratorních zvířat, nebylo potvrzeno. Nežádoucí účinky, jako je kožní vyrážka a svědění po lokální aplikaci, rozdělení krevních složek po intravenózní infuzi, lze z velké části vyloučit použitím zředěných roztoků. Navzdory těmto vedlejším účinkům se DMSO používá jako konzervační činidlo pro krevní elementy a kmenové buňky (McKim, Strub, 2008). 

Když se DMSO zředí vodou, uvolní se teplo. Láhev bude teplá na dotek. Toto je dočasná, neškodná reakce. 

Vzhledem k tomu, že DMSO způsobuje vysychání vnější vrstvy pokožky, mohou být kožní onemocnění charakterizované suchou a strupovitou pokožkou (psoriáza) zhoršovány použitím DMSO. Ovšem DMSO aplikovaný lokálně po několik dní byl užitečný při lupénce. Dlouhodobé použití DMSO pro léčbu psoriázy se však nedoporučuje, protože může zhoršit psoriatickou chorobu (Engel, 1967), pouze DMSO užívaný orálně je doporučen

"Jsem rád, že užívání DMSO společně s implementací detoxikačních návrhů, které byly poskytnuty, se začíná starat o mnohé z mých zbývajících problémů s psoriázou. Několik oblastí je stále tvrdohlavých, ale všiml jsem si spoustu obecných Zlepšování pomocí topického roztoku DMSO také pomohlo zlepšit záplatu s ekzémem, že se mou manželku už nějakou dobu obtěžovala. " - Peter Norquest, Tucson, Arizona, Spojené státy


DMSO2, derivát DMSO, je lépe tolerován a nemá žádné vedlejší účinky, jako zápach a podráždění. Přes tento pozitivní aspekt nepřekročila účinnost, fascinaci a popularitu DMSO. Tato látka je také známa jako methylsulfonmetan nebo MSM.

 

Síra

Síra je prvek země a je nezbytná pro život, jako pro nejčastěji se vyskytující prvky v lidském těle. Alergické reakce na síru nejsou možné, protože síra nemá žádnou proteinovou složku. Když lidé jsou "alergičtí na síru", tak to ve skutečnosti znamená, že jsou alergičtí nebo citliví hlavně na určité léky nebo proteiny obsahující síru, zejména sulfátové antibiotika (sulfonamidy) nebo sulfity (konzervační látky používané ve vínech a některých potravinách) Nebo na potraviny s vysokým obsahem síry (brokolice, Květák, česnek, cibule atd.). Mnoho jedinců s alergiemi na sulfáty, sulfity nebo potraviny s vysokým obsahem síry (jako autorka) nemá problémy s užíváním DMSO, protože kromě síry nemá DMSO žádný vztah k těmto látkám. 

 

UPOZORNĚNÍ

Při užívání postupujte opatrně, vždy si vše řádně nastudujte a připravte a v případě nejasností konzultujte s odborníkem.


Reference:

Ayre JE, LeGuerrier J. Některé (regresivní) účinky DMSO dexamethasonu na cervikální buňky při cervikální dysplazii a karcinomu in situ. Ann. NY Acad Sci. 1967 Mar 15; 141 (1): 414-22. 
Blumenthal LS, Fuchs M. Klinické použití dimethylsulfoxidu na různé bolesti hlavy, muskuloskeletální a jiné obecné lékařské poruchy. Ann. NY Acad Sci. 1967 Mar 15; 141 (1): 572-85. 
Engel MF. Indikace a kontraindikace pro použití DMSO v klinické dermatologii. Ann. NY Acad Sci. 1967 Mar 15; 141 (1): 638-45. 
Goldman J. Krátký resumé klinických pozorování při léčbě povrchových popálenin, neuralgie trigeminu, akutní bursitidy a akutního muskuloskeletálního traumatu s dimethylsulfoxidem. Ann. NY Acad Sci. 1967 Mar 15; 141 (1): 653-4. 
Gordon DM. Dimethylsulfoxid v oftalmologii, Se zvláštním zřetelem na možné toxické účinky. Ann. NY Acad Sci. 1967 Mar 15; 141 (1): 392-401. 
Haley Daniel. Politika v léčbě. Potomac Valley Press, 2000. 
Jacob SW, de la Torre JC. Farmakologie dimethylsulfoxidu při poškození srdce a CNS. Pharmacol Rep. 2009 Mar-Apr; 61 (2): 225-35. 
Marvin P. Interval terapie s dimethylsulfoxidem. Annals z Newyorské akademie věd. Volume 141, Biological Actions of Dimethyl Sulfoxide str. 551 až 554. 
McKim AS, Strub Robert. Dimethylsulfoxid USP, PhEur v schválených farmaceutických výrobcích a zdravotnických prostředcích. Pharmaceutical Technology, květen 2008. 
Ogden HD. Zkušenosti s DMSO při léčbě bolesti hlavy. Ann. NY Acad Sci. 1967 Mar 15; 141 (1): 646-8. 
Parcell S. Síra v lidské výživě a aplikacích v medicíně. Altern Med Rev. 2002 Feb; 7 (1): 22-44. 
Perský L, Steeart BH. Použití dimethylsulfoxidu při léčbě poruch genitourinaru. Ann. NY Acad Sci. 1967 Mar 15; 141 (1): 551-4. 
Pezalla E. Prevence nežádoucích účinků na léčbu v celkové populaci. Manag Care Interface. 2005 Oct 18 (10): 49-52. 
Pottz GE, Rampey JH, Benjamin F. Ann - Účinek dimethylsulfoxidu (DMSO) na citlivost na antibiotika u skupiny důležitých mikroorganismů: předběžná zpráva. Ann. NY Acad Sci. 1967 Mar 15; 141 (1): 261-72. 
Ramírez E, Luza S. Dimethylsulfoxid v léčbě duševních pacientů. Ann. NY Acad Sci. 1967 Mar 15; 141 (1): 655-67. 
Sams WM Jr. Účinky dimethylsulfoxidu na nervovou vodivost. Ann. NY Acad Sci. 1967, 15, 141 (1): 242-7. 
Sanders M. Diskuse. Annals z Newyorské akademie věd. 
Volume 141, Biological Actions of Dimethyl Sulfoxide str. 649 až 652, březen 1967. Scherbel AL, McCormack LJ, Layle JK. Další pozorování vlivu dimethylsulfoxidu u pacientů s generalizovanou sklerodermou. (Progresivní systémová skleróza). Ann. NY Acad Sci. 1967 Mar 15; 141 (1): 613-29. 
Steinberg A. Použití dimethylsulfoxidu jako protizánětlivého činidla a steroidního transportéru při diverzifikovaných klinických onemocněních. Ann. NY Acad Sci. 1967 Mar 15; 141 (1): 532-50. 
Tamblyn R, Berkson L, Dauphinee WD, Gayton D, Grad R, Huang A, Isaac L, McLeod P, Snell L. Zbytečné předepisování nesteroidních protizánětlivých léků a léčba gastropatie související s NSAID v lékařské praxi. Ann Intern Med. 1997 Sep 15; 127 (6): 429-38. 
Walker Morton. Léčivo pro léčbu přírodního prostředí. New York: 
Avery, 1993. Wang XD, Wang Q, Andersson R., Ihse I. Změny intestinální funkce u akutní pankreatitidy v experimentálním modelu. Br J Surg. 1996 Nov; 83 (11): 1537-43. 

V průběhu výzkumu v oblasti DMSO byl ortopedický lékař Dr. Forrest Riordan požádán, aby pomohl zachránit omrzlé končetiny. Po půlnoci, když přišla domů  59letá žena, uklouzla ve své garáži na ledu, poranila si hlavu, ztratila vědomí a ležela vedle svého auta po dobu šesti hodin. Když ji dr. Riordan spatřil, její nohy a ruce měli purpurovou barvu a prsty už začaly černat. Po tom, co již měl zkušenosti s asi 50 pacienty ohledně  DMSO a věděl o jeho účincích při ochraně a obnově tkáně, Dr. Riordan se rozhodl DMSO znovu zkusit. Pat McGrady popisuje, co se stalo. "Otázka byla, jestli DMSO pomůže odumírajícím dámským prstům a obnoví prokrvování v jejích končetinách? Deset minut poté, co Riordan vmasíroval DMSO na ruce a nohy pacienta, ošetřené oblasti zčervenaly, protože se začaly znovu prokrvovat. DMSO byl cítit i v dechu, což ukázalo, že DMSO proniklo do ženina  organismu. Druhý den se vytvořily puchýře  na zmrzlých místech a večer žena znovu přišla k vědomí ... Třetí den se začal vracet cit do některých prstů A později začínala zase cítit konečky prstů. Po týdnu byla žena schopna ohnout své klouby Pro celý měsíc, byly pacientce přikládány obklady s DMSO a potírána kůže. Byl spotřebován téměř jeden galon. Jako nežádoucí účinky se objevovali pouze občasné vyrážky, mírné pálení a svědění. 

Dr. Douglass řekl Dr. Walkerovi další překvapující případ. Penelope Pappasová ze Sarasoty na Floridě, tedy šest let, vložila ukazováček do živé zásuvky. Než se jí podařilo odvolat, bylo "uvařeno a na špičce vypáleno popelem bílé". Během 30 minut doktor Douglass dokázal mít prst namočený v plné síle DMSO, když dítě vykřiklo bolestí. Po uplynutí 20 minut ponoření do kapaliny dítě přestalo plakat, protože se necítila více nepohodlí. Celou noc spala nepřerušovaně a druhý den ukazovala růžový a hojivý ukazováček. V té době ... to bylo pocit, že by pravděpodobně ztratila špičku prstu z gangrény. Prst se úplně uzdravil. 

Teď na můj bod, jsem pěšák na psy. Strávím spoustu času v lese chůze na gnarly stezkách s typicky dva psi na olově. To je hodně nohou bzučení. Příležitostně, stejně jako včera, je to špatné a vyčnívající skála pod nějakou hustou písečnou trávou podél stezky představuje nepříznivý úhel pro bipedální ambulaci. Byla jsem půl hodiny v lese s jedním z mých oblíbených psů, když jsem si vzal malý trojúhelníkový vyčnívající kámen, který mi převálcoval kotník jako klapka. Vykřikl jsem a psi se zastavili, podívali se na sebe a vyměnili starý pohled "uh oh". Začal jsem ji odjet (tohle nebylo moje první vyvrtané kotník rodeo) a začal zpátky dolů po stezce. Někdy je nejlepší pokračovat dál, pokud se musíte dostat ven a jste si jisti, že to není zrušeno. Věděla jsem, že to je špatný výkřik z úrovně bolesti, Ne 9-10, ale rozhodně tam na stupnici možná 7 pro mě. Měl jsem devět let na kotníku před rokem, který mě doslova držel tři dny. To nebylo to, ale přesto to bolelo. Stále jsem musel dokončit tuto procházku a pak vzít svého syna do své fotbalové cvičení 40 minut jízdy autem, pak se vydat zpátky, pak jsem mohl dát nějaký led na to a pozdvihnout haha. 


Během 40 minut jízdy jsem se rozhodl změnit rychlost a přiblížit se a vyzkoušet něco nového. Jako součást holistického léčebného postupu pro rakovinu svého psa (je to epidemie, 50% psů umírá na rakovinu, přestává krmit vaše zvíře CARCINOGENS), dostává směs DMSO a Aloe Vera, kterou jsem ručně namíchala a aplikovala. Vzhledem k tomu, že zkoumám něco, co mi bylo dáno, mé děti nebo můj pes, podíval jsem se na dmso a zjistil jsem, že je to docela zajímavé věci. To bylo používáno nedávno olympijský lyžař, který měl vyvrtané zápěstí a zkroucené koleno. Věřím, že soutěžila druhý den a vyhrál.  

 

Mohu ohlásit, že jsem včera večer provedl skutečný světový experiment. Dostal jsem se domů kolem 20:00 (vyvrtnutí bylo 14:00) a moje boty se cítily "plné", což znamenalo, že mě kotník otupil. Bolelo, že se na to pohybovalo a rozhodně se utahovalo. Aplikoval jsem DMSO v poměru 70/30 DMSO na Aloe Vera Gel a nechal ho zůstat na kůži po dobu 3-4 minut. Musím ohlásit, že informace o těchto věcech jsou pravdivé. Udělal jsem ještě jednu léčbu před spaním v 10 letech.  

 

Dnes ráno jsem neměl počáteční ztuhlost a bolesti, když jsem vyšel z postele! Obvykle první ráno po tom, co je vyvrtání nejhorší, vaše zranění sedělo celou noc se zpřísněním a je to špatné. Dnes ráno jsem upřímně překvapen tím, jak to dělá. Ano, stále mám bolest a bolesti, ale nic, jako bych měl mít od stupně výronu, který jsem dostal včera. Jsem hlasitě vykřikla a já nejsem bolest.  


Každopádně, podívej se na to a při příštím zranění měkkých tkání to zkusíš, myslím, že bys mohla být překvapená. Jo jo a FDA si myslí, že bys o tom neměl vědět. V tomto okamžiku je schválen pouze pro jednu lékařskou potřebu. Myslím, že se obávali, že by to značně ovlivnilo trhy NSAID a představovalo nebezpečí pro PHARMAPROFITY. Přesto se úspěšně používal k zastavení mozkových otoků při traumatických poranění hlavy u lidí !!! Doslova zachránil život lidí, kteří je TBI zabil.  Najdete ji ve vašem místním obchodě s potravinami nebo ve veterinárním obchodě, protože je schválen pro psy a koně.